, Σάββατο
23 Σεπτεμβρίου 2023

Όχι στο αίτημα της ΑΓΝΟ για την ένταξη στο άρθρο 99

agno1

Απορρίφθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η αίτηση της ΑΓΝΟ για υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Οι 370 εργαζόμενοι της εταιρείας,οι αγελαδοτρόφοι και γενικότερα οι πιστώτες της επιχείρισης έχουν πλέον το δικαίωμα να διεκδικήσουν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης με τη γνωστή διαδικασία. H εταιρεία μπορεί εντός διαστήματος 30 ημερών να καταθέσει έφεση ή να υποβάλει νέα αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99.