, Παρασκευή
01 Δεκεμβρίου 2023

Αν βρουν εκπαιδευτές…

eforia.jΜέσω του συστήματος «Elenxis» ξεκινούν, από τον Ιούνιο, οι στοχευμένοι «οn line» φορολογικοί έλεγχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Το σύστημα είναι έτοιμο, όμως δεν έχει περιέλθει σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, καθώς δεν έχουν ξεκινήσει οι διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων και δεν έχουν εκπαιδευτεί οι υπάλληλοι που θα το χειρίζονται.

Αν και η εκπαίδευση δε θα διαρκέσει πάνω από μία εβδομάδα, η έλλειψη εκπαιδευτών αναμένεται να προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις. Κατά την πιλοτική χρήση του συστήματος «Elenxis»εντοπίσθηκαν 1.750 φυσικά πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν αποκομίσει μεγάλες υπεραξίες από την πώληση ακινήτων, αλλά δεν είχαν δηλώσει τα αντίστοιχα εισοδήματα.