, Σάββατο
02 Δεκεμβρίου 2023

Αξία στα ακίνητα δίνουν τα πράσινα κτίρια

Τα πράσινα κτίρια που προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας και ορθολογικότερη διαχείριση πόρων προσελκύουν ευκολότερα τους επενδυτές.  Ο λόγος είναι η αύξηση της συνολικής αξίας του ακινήτου και η εξασφάλιση υψηλότερου ενοικίου και καλύτερης μεταπωλητικής αξίας.

Αυτό δείχνουν οι διεθνείς τάσεις της διεθνούς αγοράς real estate, με πρόσφατο παράδειγμα την εξαγορά από την Εθνική Τράπεζα του ακινήτου που μίσθωσε η Cosmote στο Κορωπί, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο lead. To πρότυπο lead, μαζί με άλλα όπως το BREEAM και DGNB, προσφέρει και στην ελληνική αγορά η εταιρεία ZEB σε συνεργασία με τον αμερικανικό φορέα «Triple Green Building Group».

Πρόκειται για πρότυπα που καλύπτουν όλων των ειδών τα κτίρια, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, καινούρια και υφιστάμενα. Τα οφέλη από την πιστοποίηση με βάση τα κριτήρια LEED, BREEAM και DGNB είναι η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και του κόστους λειτουργίας των κτιρίων, η φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Η Zero Energy Building είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που ιδρύθηκαν με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών, όπως αυτές θεσμοθετήθηκαν  στη χώρα μας με υπουργική απόφαση τον Ιούνιο του 2011. Η εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια (θερμοπρόσοψη κτιρίου, Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, ενεργειακή διαχείριση κ.α), εξασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοδότηση των έργων από τρίτους.

Πηγή: protothema.gr