, Παρασκευή
01 Δεκεμβρίου 2023

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ… 5.000.000ΚΜ!

Για το θέμα της εκτεταμένης ρύπανσης του Θερμαϊκού Κόλπου από τη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων που λειτουργεί στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης και τις ευθύνες της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και της ΕΥΑΘ, που είναι οι υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση της ΜΚΑ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Δημοκρατικής Αριστεράς, Κατερίνα Μάρκου.

Η κ. Μάρκου αναφέρεται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ΜΚΑ λειτουργεί χωρίς να υπάρχει εν ισχύ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ενώ, λόγω παλαιότητας και προβλημάτων, αδυνατεί να επεξεργαστεί τα πάνω από 5.000.000 κυβικά μέτρα βιομηχανικών λυμάτων, τα οποία ρυπαίνουν τον Θερμαϊκό κόλπο αλλά και τις στραγγιστικές τάφρους μέσω των οποίων καταλήγουν σ’ αυτόν.

Ρωτά, λοιπόν, τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη τι ενέργειες έχουν γίνει, μέχρι σήμερα, για το θέμα αυτό προς την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, στην οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι μέτοχος κατά 35% και σε ποιές ενέργειες σκοπεύει να προβεί ώστε η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και η ΕΥΑΘ ΑΕ να αναλάβουν  τις ευθύνες τους όσον αφορά την ολοκληρωμένη ανακατασκευή και διαχείριση της ΜΚΑ, για  να σταματήσει άμεσα το διαρκές περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται σε βάρος του Θερμαϊκού Κόλπου και των πολιτών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

 

(Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

 

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη

ΘΕΜΑ: Ευθύνες για την ρύπανση του Θερμαϊκού κόλπου από την Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης

Το 2006 μετά από χρόνια αυθαίρετης λειτουργίας, εκδόθηκε η ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της ΒΙΠΕΘ (ΑΠ 119371/21-09-2006/ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΑΝ). Με την ανωτέρω ΚΥΑ ορίζονται ως υπεύθυνοι φορείς για την ΜΚΑ και τα δίκτυα ακαθάρτων της ΒΙΠΕΘ η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και η ΕΥΑΘ ΑΕ. Επίσης ορίστηκαν μία σειρά υποχρεώσεων των ανωτέρω φορέων με κυριότερη την έκδοση όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών της ΜΚΑ.

Στις 27/03/2008, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από κλιμάκια Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού, επιβλήθηκαν στους δύο υπεύθυνους φορείς ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ μία σειρά από πρόστιμα ενώ η πράξη βεβαίωσης παράβασης διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την άσκηση ποινικής δίωξης στους κατά νόμο υπεύθυνους. Πρόστιμα επέβαλε και η Νομαρχία Θεσσαλονίκης με βάση δικούς της ελέγχους στη ΜΚΑ την ίδια περίοδο.

Έως σήμερα το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, δεν έχει εκδοθεί καμία άδεια για τη ΜΚΑ ενώ η ισχύς της ΚΥΑ ΕΠΟ 2006 έληξε το Σεπτέμβριο του 2011 χωρίς έκτοτε να έχει εκδοθεί η νέα ΚΥΑ ΕΠΟ. Έτσι κάθε χρόνο, πάνω από 5.000.000 κυβικά μέτρα βιομηχανικών λυμάτων, τα οποία αδυνατεί να επεξεργαστεί η γερασμένη και προβληματική ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ, ρυπαίνουν τον Θερμαϊκό κόλπο αλλά και τις στραγγιστικές τάφρους μέσω των οποίων καταλήγουν σ’ αυτόν.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1)Τι ενέργειες έχουν γίνει, μέχρι σήμερα, για το θέμα αυτό προς την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, στην οποία το Υπουργείο είναι μέτοχος κατά 35% και συγκεκριμένα ποιες ενέργειες έχουν γίνει από τους εκπροσώπους του Υπουργείου μέλη του ΔΣ της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ;

2) Σε ποιές ενέργειες προτίθεστε  να προβείτε ώστε η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και η ΕΥΑΘ ΑΕ να αναλάβουν  τις ευθύνες τους όσον αφορά την ολοκληρωμένη ανακατασκευή και διαχείριση της ΜΚΑ, για  να σταματήσει άμεσα το διαρκές περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται σε βάρος του Θερμαϊκού Κόλπου και των πολιτών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης;)