, Πέμπτη
30 Νοεμβρίου 2023

Για όσους δεν κατάλαβαν…

PHOTO_SYN_TYPOY1 (1)

Σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο 2273/94 ο ετήσιος απολογισμός του έργου του Καλλιτεχνικού Διευθυντή μπορεί να απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πλήρως αιτιολογημένα με πλειοψηφία 2/3 επί του συνόλου των μελών του.

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε. την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013, ο απολογισμός του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ,  κ. Σωτήρη Χατζάκη, δεν απορρίφθηκε, αφού δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον ιδρυτικό νόμο πλειοψηφία.

Ως εκ τούτου, δεν γεννάται θέμα  για τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή! Αντιθέτως γεννάται ή μάλλον μεγαλώνει το θέμα με τον πρόεδρο Μ. Τρικούκη του οποίου η θητεία – ουτως ή αλλως – λήγει σε λίγες εβδομάδες!