, Πέμπτη
09 Φεβρουαρίου 2023

Επτά στους δέκα χρήστες συνδέονται στο Διαδίκτυο εν κινήσει

texnologia-smartphone-kinito-tilefono
Επτά στους δέκα χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα συνδέονται πλέον εν κινήσει από φορητές συσκευές, δείχνει η τελευταία έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχουν εξάλλου επτά στα δέκα νοικοκυριά.
Η χρήση του mobile Internet εμφανίζει θεαματική άνοδο, από το 15,1 του συνόλου των χρηστών του Διαδικτύου το 2010 στο 68,1% σήμερα, δείχνει η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.
Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται όπως είναι αναμενόμενο στους χρήστες 16-24 ετών, από τους οποίους εννέα στους δέκα (89,7%) συνδέονται πλέον από κινητή συσκευή.
Όσον αφορά το είδος του δικτύου που χρησιμοποιείται για σύνδεση εν κινήσει, η μεγαλύτερη αύξηση, κατά 21,4% από το 2015 στο 2016, καταγράφεται στη χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συγκριτικά με αύξηση μόλις 4,0% στο WiFi κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Πτώση της διείσδυσης του Διαδικτύου στην Κεντρική Ελλάδα
Αύξηση σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται εξάλλου και στη διείσδυση του Διαδικτύου συνολικά στην Ελλάδα. Το πρώτο εξάμηνο του 2016, επτά στα δέκα νοικοκυριά (69,1%) διέθεταν σύνδεση στο Διαδίκτυο, εμφανίζοντας αύξηση κατά 37,7% από το 2011 και κατά 1,5% σε σχέση με το 2015.
Εντύπωση προκαλεί πάντως το γεγονός ότι το ποσοστό των συνδεδεμένων νοικοκυριών πέφτει στην Ελλάδα από το 2014, εμφανίζοντας μείωση 5,5% σε μια διετία.
Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν επίσης τα εξής:
Ευρυζωνική σύνδεση χρησιµοποιεί το 68,1%, του συνόλου των νοικοκυριών της χώρας µε ένα τουλάχιστον µέλος ηλικίας 16-74 ετών, παρουσιάζοντας σε σχέση µε το 2015 αύξηση 1,5%. Οι κυριότεροι λόγοι µη πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία είναι: α) η έλλειψη δεξιοτήτων (64,4%), β) ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν είναι χρήσιµες, δεν ενδιαφέρουν (25,5%) και γ) ότι το κόστος του εξοπλισµού είναι πολύ υψηλό (19,9%).
Η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφηµερίδες, περιοδικά παραµένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται µέσω διαδικτύου µε ποσοστό 85,3%, ενώ η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι η δεύτερη συχνότερη δραστηριότητα µε ποσοστό 81,9%.
Συγκεκριμένα, οι λόγοι ήταν οι εξής:
• ∆ιάβασµα online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφηµερίδες, περιοδικά: 85,3%.
• Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες: 81,9%.
• Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων: 74,7%.
• Συµµετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.): 67,5%.
• Παρακολούθηση video µε χρήση υπηρεσιών διαµοιρασµού αρχείων (sharing services), όπως π.χ. από το YouTube: 59,9%.
• Αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά µε ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύµατα, παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κ.λπ.: 58,8%.
• Παρακολούθηση µουσικής (web ραδιόφωνο, µουσική από online µουσικές βιβλιοθήκες στο διαδίκτυο / clouds κ.ά.): 47,4%
• Πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, µε χρήση web κάµερας µέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime): 46,5%.
• Χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα: 39,9%.
• «Ανέβασµα» σε ιστοσελίδα κειµένου, φωτογραφιών, µουσικής, videos, λογισµικού κ.λπ., προκειµένου να τα µοιραστούµε µε άλλους: 34,9%.
• Συµµετοχή σε παιχνίδια ή «κατέβασµα» λογισµικού για παιχνίδια: 31,8%
• Πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών: 27,7%.
• Παρακολούθηση διαδικτυακής τηλεόρασης συνεχούς µετάδοσης (streamed TV) είτε µεταδίδεται ζωντανά είτε µέσω τηλεοπτικών σταθµών (catch up): 14,9%
• Παρακολούθηση ταινιών/σειρών µέσω της υπηρεσίας «video on demand»: 11,9 %
• Χρήση λογαριασµού (π.χ. PayPal) για την πληρωµή ειδών ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν από το διαδίκτυο:11,7%
• ∆ηµιουργία ιστοσελίδας ή blog :6%
• Κλείσιµο ραντεβού µε γιατρό µέσω της ιστοσελίδας νοσοκοµείου ή Κέντρου Υγείας: 3%
• Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών µέσω δηµοπρασιών π.χ. µέσω e-Bay: 2,8%.
Οι δραστηριότητες για τις οποίες καταγράφεται αύξηση, σε σχέση µε το 2015, είναι η πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (33,2%), η χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα (27,9%), η πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, µε χρήση web κάµερας µέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime, κ.ά) (5,7%) και η αναζήτηση πληροφοριών υγείας (5,6%).
Σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ένας στους δύο (48,9%) ηλικίας 16- 74 ετών, χρησιµοποίησε τη χρονική περίοδο Απριλίου 2015-Μαρτίου 2016, για προσωπική χρήση, τις υπηρεσίες αυτές. Μάλιστα, αύξηση 5,4% καταγράφεται στο ποσοστό του πληθυσµού που έκανε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχέση µε το ποσοστό που καταγράφηκε ένα έτος πριν.