, Τρίτη
05 Δεκεμβρίου 2023

Και όμως ακόμη παίρνουν δάνεια!

euro-geld

Έντοκο δάνειο 200 εκατ. ευρώ από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και 30 εκατ. ευρώ από τον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ ΔΕΗ), με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, συνήψε το ΙΚΑ, προκειμένου να καλύψει τρέχουσες υποχρεώσεις. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η διάρκεια του δανείου ορίζεται από σήμερα έως και τις 4 Μαρτίου του 2013.