, Σάββατο
23 Σεπτεμβρίου 2023

Κατά της "Αθηνάς" το ΠΑΜΑΚ

PAMAKΤην αντίθεσή της για τον αριθμό των σχολών και τη διάρθρωσή τους εκφράζει η Σύγκλητος του πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία σήμερα πραγματοποίηση συνέλευση με κύριο θέμα την τελική πρόταση του υπουργείου Παιδείας στο σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Σύγκλητος του πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, τα οποία παραθέτει αναλυτικά, προτείνει τη διατήρηση των πέντε σχολών του πανεπιστημίου, αντί των τεσσάρων που προβλέπει το σχέδιο, καθώς επίσης τη διατήρηση δύο τμημάτων του (Διοίκησης – Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ & Διοίκηση Λειτουργιών), ώστε να μην απορροφηθούν από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Στην τελική πρόταση του υπουργείου στο σχέδιο «Αθηνά», το τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του πανεπιστημίου παραμένει αυτόνομο, λαμβάνοντας υπόψη πρόταση του πανεπιστημίου.