, Παρασκευή
01 Δεκεμβρίου 2023

Μας περίσσεψαν… χρήματα!

200275070-001

Πρωτογενές πλεόνασμα 502,1 εκατ. ευρώ (χωρίς τις δαπάνες για τόκους) παρουσίασαν οι ΟΤΑ το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2012, έναντι πλεονάσματος 730 εκατ. ευρώ το 2011, σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης του υπουργείου Οικονομικών, και μετά τις περικοπές που έγιναν στους πόρους των δήμων και περιφερειών. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ, το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 950 εκατ. ευρώ έναντι 1.905 εκατ. ευρώ στο σύνολο του 2011.

Όσον αφορά στα ταμειακά στοιχεία για το πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, σε μη ενοποιημένη βάση, εμφανίζουν ένα πλεόνασμα της τάξεως των 434 εκατ. ευρώ το δωδεκάμηνο του 2012 έναντι ελλείμματος 3,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι από τον Οκτώβριο του 2012, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης μειώνονται και διαμορφώθηκαν στα 8.773,6 εκατ. ευρώ (μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων), από 9.467,2 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2012 (δηλαδή οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν μειωθεί το μήνα Δεκέμβριο κατά 700 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσει ουσιαστικά η αποπληρωμή τους από τις χρηματοδοτικές ροές του Προγράμματος).

Επίσης, το ποσοστό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που καταχωρεί στοιχεία στο μητρώο δεσμεύσεων, το οποίο και αποτελεί εργαλείο ώστε να μην αναλαμβάνονται υποχρεώσεις πέραν των διαθέσιμων πιστώσεων, ανήλθε στο 85%, προσεγγίζοντας το διαθρωτικό στόχο του Προγράμματος που είναι για 90% (το Δεκέμβριο του 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 59%).

«Αυτές οι θετικές εξελίξεις στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού καταδεικνύουν ότι η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας αποδίδει καρπούς, διαμορφώνοντας τις απαραίτητες συνθήκες για τη σταθεροποίηση και τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας», σημείωσε σε σχετική του δήλωση ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

aftodioikisi.g