, Τρίτη
26 Σεπτεμβρίου 2023

Παραμένει έκπτωτος για λόγους δημοσίου συμφέροντος!

Το Συμβούλιο της Επικρατείας για λόγους δημοσίου συμφέροντος, με την υπ΄ αριθμ. 111/2013 απόφασή του απέρριψε την αίτηση του τέως περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτη Ψωμιάδη που ζητούσε να ανασταλεί η από 2.1.2013 απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία κρίθηκε έκπτωτος του αξιώματός του, μετά την οριστική καταδίκη του από τα ελληνικά δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι με αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης ο κ. Ψωμιάδης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης των 12 μηνών, με τριετή αναστολή, για παράβαση καθήκοντος.

Η παράβαση καθήκοντος ανάγεται στο ότι καθ’ υπέρβαση της διακριτικής ευχέρειας της εξουσίας του μείωσε σε 5.000 ευρώ πρόστιμο των 89.000 ευρώ, το οποίο είχε επιβληθεί σε βάρος πρατηριούχου υγρών καυσίμων, που φέρεται ότι νόθευσε καύσιμα.

Ο τέως περιφερειάρχης υποστηρίζει στην αίτησή του στο ΣτΕ, ότι η απόφαση του γενικού γραμματέα με την οποία κρίθηκε έκπτωτος του αξιώματός του είναι αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθεση στη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν στην απορριπτική απόφασή τους, ότι η αυτοδίκαιη έκπτωση αιρετών οργάνων των ΟΤΑ από το αξίωμα τους (Ν. 3852/2010) αποτελεί «διοικητικό μέτρο και όχι ποινική ή πειθαρχική ποινή, το οποίο δεν απόκειται στην διακριτική ευχέρεια του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες αντικειμενικές προϋποθέσεις».

Το διοικητικό αυτό μέτρο, συνεχίζει η δικαστική απόφαση, «αποσκοπεί, με την απομάκρυνση του αιρετού οργάνου το οποίο καταδικάστηκε αμετακλήτως για ποινικό αδίκημα, στην προστασία του Δημοσίου συμφέροντος που συνίσταται στην διαφύλαξη του κύρους και στην διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών αρχών».

Κατόπιν αυτών, καταλήγει το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, η πράξη του γ.γ. με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη έκπτωση αιρετού οργάνου των ΟΤΑ, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δεν επιδέχεται αναστολής, όπως ζητάει στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Ψωμιάδης.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα σήμερα στον κ. Ψωμιάδη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή από το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης.