, Τρίτη
05 Δεκεμβρίου 2023

Προβλήματα υδροδότησης στην…

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι αύριο Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 από τις 08:00 έως τις 14:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες επανασύνδεσης νέου δικτύου με τις αντίστοιχες οικοδομές  στην περιοχή του κέντρου  του Δήμου Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς Μεταμορφώσεως, Πόντου, Ιωάννη Πασαλίδη και Κομνηνών καθώς επίσης και σε όλες τις παρακείμενες σε αυτές οδούς του Δήμου Καλαμαριάς.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και μικρότερη ενόχληση των καταναλωτώνμας.