Τέσσερις ισόποσες παρακρατήσεις στις συντάξεις του ΟΑΕΕ

ΟΑΕΕΚάθε ποσό μείωσης, που αναλογεί στις συντάξεις Ιανουαρίου 2013, με δεδομένο ότι αυτές καταβλήθηκαν χωρίς τις νομοθετημένες μειώσεις σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ, θα καταμεριστεί ισόποσα και θα παρακρατηθεί από τις συντάξεις των 4 επόμενων μηνών, δηλαδή από τις συντάξεις των μηνών Φεβρουαρίου έως και Μαΐου, όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΕ.

Όσον αφορά την καταβολή των συντάξεων, ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών είπε οι συντάξεις θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κατά την 1η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.