, Τρίτη
28 Νοεμβρίου 2023

Το ΥΜΑΘ περνά στην ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

ymath3

Το ΥΜΑΘ πρωτοπορεί και μετά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ένα από τα πρώτα υπουργεία που ξεκίνησε τη διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, με στόχο: α) την οικονομικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, β) την επίσπευση του διοικητικού έργου, γ) τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και δ) την ασφαλή επικοινωνία στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

 Ήδη σαράντα στελέχη του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης έχουν παρακολουθήσει τα σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια και έχουν λάβει ψηφιακά πιστοποιητικά, ενώ εντός του Μαρτίου θα υπάρξει νέος κύκλος σεμιναρίων για ακόμα περισσότερα στελέχη. Μετά το τέλος της όλης διαδικασίας, στο πλαίσιο της υιοθέτησης σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και πολιτών, το ΥΜΑΘ θα εκδώσει εσωτερικό κανονισμό ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ιδίως ν.3979/2011) υποστηρίζει τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και τη διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι αυστηρά προσωπικά. Ενδεικτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκτός από την υπογραφή ηλεκτρονικών εγγράφων και για την ασφαλή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ασφαλή ταυτοποίηση των τελικών χρηστών, την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της επικοινωνίας, κ.λπ.