, Τρίτη
26 Σεπτεμβρίου 2023

Υψηλή κερδοφορία κατέγραψε η ΕΥΑΘ

ευαθ Υψηλή κερδοφορία ύψους 18 εκατ. ευρώ σε τζίρο 74 εκατ. ευρώ κατέγραψε η ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά την οικονομική χρήση 2012.Τα πραγματικά κέρδη του ομίλου κινήθηκαν σε επίπεδα 2011, παρότι παρατηρήθηκε περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης νερού (61,7 εκατ. κ.μ. το 2010 / 60,8 εκατ. κ.μ. το 2011 / 56,4 εκατ. κ.μ. το 2012) και των αντίστοιχων τελών αποχέτευσης, ενώ μειώθηκαν και οι νέες συνδέσεις με τα δίκτυα ύδρευσης κι αποχέτευσης λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

«Τα αποτελέσματα της χρήσης 2012 επιβεβαιώνουν ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. συνεχίζει να είναι εύρωστη οικονομικά, με υψηλή κερδοφορία και σημαντική ρευστότητα. Πρέπει να τονιστεί ότι στην παρούσα χρήση, με στόχο την απόλυτη εξυγίανση της εταιρείας, σχηματίστηκαν επιπλέον προβλέψεις ύψους 7,6 εκατ. ευρώ τόσο για επισφαλείς απαιτήσεις όσο και για λοιπούς ενδεχόμενους κινδύνους που πιθανόν να προκύψουν λόγω της οικονομικής κρίσης την οποία διέρχεται η χώρα», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Νίκος Παπαδάκης. 

Ειδικότερα, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 73,8 εκατ. ευρώ έναντι 75,4  εκατ. ευρώ της προηγούμενης οικονομικής χρήσης (μείωση 2,05%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 30,5 εκατ. ευρώ έναντι 32,5 εκατ. ευρώ (μείωση  6,02%), ενώ τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 21,47 εκατ. ευρώ έναντι 26 εκατ. ευρώ (μείωση 17,42%). Τέλος, τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 17,78 εκατ. ευρώ έναντι 20,59 εκατ. ευρώ (μείωση 13,67%).

 

#Tags: ΕΥΑΘ