, Παρασκευή
22 Σεπτεμβρίου 2023

"Φεύγουν" τα τραπεζοκαθίσματα από τη στοά της Λεωφόρου Νίκης

2012110800365-preview

Στην έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη μεταφορά των τραπεζοκαθισμάτων από τη στοά της Λεωφόρου Νίκης πρόκειται να προχωρήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης. Το θέμα της τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων στη στοά Λεωφόρου Νίκης, βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο της 3ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου, με αφορμή την ολοκλήρωση της διεύρυνσης του πεζοδρομίου στην Λεωφόρο και του άξονα της οδού Αριστοτέλους.

Αποφασίστηκε να εκδοθεί κανονιστική απόφαση για την μεταφορά των τραπεζοκαθισμάτων, που σήμερα βρίσκονται εντός της στοάς,  στον διευρυμένο χώρο που θα δημιουργηθεί, έτσι ώστε ο χώρος κάτω από τη στοά και στο μήκος της Λεωφόρου Νίκης να είναι ελεύθερος και προσπελάσιμος. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε και η αναθεώρηση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης και τροφοδοσίας των καταστημάτων, προκειμένου να καθορίζεται από το δήμο Θεσσαλονίκης και να εξυπηρετεί τις λειτουργίες της πόλης.