Μέσω διαδικτύου η ενημέρωση για θεμελίωση συντάξεων


Μέσω του διαδικτύου θα μπορούν να ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ για το πότε θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα. Στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, www.ika.gr, από τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου, το ηλεκτρονικό εργαλείο “Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος” θα είναι ενημερωμένο με τις νέες συνταξιοδοτικές διατάξεις του ν. 4093/2012.
Επίσης με ανακοίνωσή της, η Διοίκηση του ΙΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος, ότι είναι σε εξέλιξη εργασίες βελτίωσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του τομέα συντάξεων προς την κατεύθυνση της σύνδεσης όλων των εργαλείων με τα στοιχεία (αποδοχές και ημέρες ασφάλισης) που τηρούνται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για κάθε ασφαλισμένο.Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο οδηγός θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα συνδεθεί με τις ηλεκτρονική αίτηση για σύνταξη και την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης και της αίτησης για προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης.