, Πέμπτη
30 Μαρτίου 2023

Σχεδόν 10 θέσεις πάνω η Ελλάδα στη λίστα ενεργειακής βιωσιμότητας

Βελτίωση παρουσίασε η θέση της Ελλάδας διεθνώς, όσον αφορά την ενεργειακή βιωσιμότητα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας (World Energy Council-WEC), το οποίο καταρτίζει και τον σχετικό σύνθετο «Δείκτη Ενεργειακής Βιωσιμότητας».
Για το 2012, η χώρα μας κατέλαβε την 44η θέση, έναντι της 52ης το 2011 και της 44ης το 2010.
Όσον αφορά τις επιμέρους παραμέτρους, που συνιστούν τον εν λόγω δείκτη, η Ελλάδα φέτος κατέλαβε τις εξής θέσεις ανά τομέα:
– Ενεργειακή ασφάλεια: 43η έναντι 63ης θέσης το 2011 και 50ής το 2010 (σαφής βελτίωση σε σχέση με πέρυσι).
– Κοινωνική (ενεργειακή) ισότητα: 23η έναντι 16ης θέσης το 2011 και 10ης το 2010 (συνεχής επιδείνωση).
– Περιβαλλοντικές (ενεργειακές) επιπτώσεις: 76η έναντι 83ης θέσης το 2011 και 86ης το 2010 (αργή αλλά σταθερή βελτίωση).
Η έκθεση επισημαίνει, ότι το 2012 η Ελλάδα κέρδισε δέκα θέσεις στο Δείκτη Ενεργειακής Βιωσιμότητας σε σχέση με το 2011 χάρη στην ισχυρότερη ενεργειακή ασφάλειά της φέτος, η οποία βελτιώθηκε όσον αφορά όλες τις επιμέρους παραμέτρους (με εξαίρεση τα πετρελαϊκά αποθέματα που εμφάνισαν μικρή μείωση).
Παράλληλα, επισημαίνεται, ότι παραμένει αδύνατο σημείο της χώρας το χαμηλό ποσοστό της εγχώριας παραγωγής σε σχέση με την συνολική ενεργειακή προσφορά.
Πηγή:ΑΜΠΕ