ΥΠΕΚΑ: Κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης από το 2021

Όλα τα νέα κτήρια τα οποία θα κατασκευάζονται από το 2021 και μετά πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας ενώ για τα νέα κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) επεκτείνονται από 1.1.2016 και στα  διαμερίσματα κάτω των 50 τ.μ.που ως τώρα εξαιρούνται. Από 1.1.2014 για την έκδοση ΠΕΑ θα πρέπει να προηγηθεί επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού εφόσον αυτά ξεπερνούν σε ισχύ τα 20 και 12 κιλοβάτ αντίστοιχα.
Μεταξύ άλλων το Νομοσχέδιο προβλέπει την υποχρεωτική  δήλωση της ενεργειακής κατηγορίας στις εμπορικές αγγελίες και διαφημίσεις για την πώληση ή τη μίσθωση ενός κτιρίου, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί ΠΕΑ.
Παράλληλα :

  • Θεσμοθετείται η διαδικασία ανάκλησης/αντικατάστασης των ΠΕΑ ή των εκθέσεων επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
  • Προβλέπονται πρόστιμα για την περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ ή εκθέσεων επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού καθώς επίσης και για την παρακώλυση των ελέγχων της ΕΥΕΠΕΝ.
  • Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης, μετά από έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ακυρώνονται αυτοδίκαια. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούται σε αντικατάστασή τους ενώ δύναται να λάβουν και αποζημίωση.

Πηγή : naftemporiki.gr