Δεν αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων


Δεν αυξάνονται  οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων σύμφωνα με  το υπουργείο Οικονομικών, αλλά το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Την απόφαση αυτή έλαβε χθες η διακομματική για το φορολογικό.Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής οι αντικειμενικές θα έπρεπε να αναπροσαρμοστούν τον Μάρτιο του 2013. Όμως ύστερα από συμφωνία με την τρόικα το μέτρο «παγώνει».
Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη είναι εξαιρετικά πιθανό να μειωθούν μέχρι και στο μισό τα αφορολόγητα όρια στις μεταβιβάσεις για:

  • Την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά, κληρονομιά και δωρεά που σήμερα είναι 200.000 ευρώ για άγαμο και 250.000 ευρώ για έγγαμο και προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα.
  • Την αγορά οικοπέδου για ανέγερση πρώτης κατοικίας που σήμερα είναι 50.000 ευρώ για άγαμο, 100.000 ευρώ για έγγαμο και προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε ένα παιδί από τα δύο πρώτα και κατά 15.000 ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα.
  • Κληρονομιά, γονική παροχή και δωρεά για συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού.