Ενεργειακό Πιστοποιητικό και στα μικρά ακίνητα, «τσουχτερά» τα πρόστιμα

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης θα υποχρεούνται να εκδίδουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων επιφάνειας κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων από 1η Ιανουρίου 2016. Αυτό προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ στη Βουλή.
Επίσης, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν προχωρήσουν σε έκδοση ΠΕΑ ή εκθέσεων επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κινδυνεύουν με πρόστιμα από 1.000 έως 10.000 Ευρώ ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου. Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόφασης πρέπει να εκδίδει κάθε νέο κτίριο, αλλά και κάθε κτήριο (άνω των 50 τ.μ ως το 2016) που μεταβιβάζεται, ανακαινίζεται και μισθώνεται.
Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2014, για την έκδοση ΠΕΑ θα πρέπει να προηγηθεί επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού, εφόσον αυτά ξεπερνούν σε ισχύ τα 20 και 12 κιλοβάτ αντίστοιχα. Τα νέα κτήρια που θα κτίζονται από το 2021 και μετά θα πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ενώ η υποχρέωση μετατίθεται κοντύτερα (1.1.2019) για τα νέα κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
Το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό στα νέα κτίρια προκειμένου να εκδίδεται Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ). Γίνεται υποχρεωτική η δήλωση της ενεργειακής κατηγορίας στις εμπορικές αγγελίες και διαφημίσεις για την πώληση ή τη μίσθωση ενός κτιρίου, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί ΠΕΑ. Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης στις οποίες διαπιστώνεται παράβαση ακυρώνονται αυτοδίκαια, ενώ ο αρμόδιος ενεργειακός επιθεωρητής υφίσταται κυρώσεις. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούται σε αντικατάστασή των ΠΕΑ ενώ δύναται να λάβουν και αποζημίωση.
Πηγή : econews.gr