, Πέμπτη
21 Σεπτεμβρίου 2023

Aκίνητα, χωρισμένοι και…εφορίες!

Οι ΔΟΥ υποχρεούνται να χορηγούν στοιχεία ακινήτων για τον καθορισμό διατροφής ακόμα και σε εν διαστάσει συζύγους.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι στην περίπτωση που προσκομίζεται παραγγελία του αρμοδίου εισαγγελέα Πρωτοδικών, στην οποία ρητά ζητείται η γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων προς διατροφή προσώπων για τον καθορισμό της διατροφής, οι εφορίες υποχρεούνται να χορηγούν τα στοιχεία αυτά.

Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με εγκύκλιο (υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1049/11.3.2013) του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χ. Θεοχάρη, στην οποία υπενθυμίζεται ότι για τα έτη 2005 έως και 2011 οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, είχαν υποχρέωση να υποβάλουν κοινή δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Επισημαίνεται δε ότι στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ότι οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους για δίωξη εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση. Οι δηλώσεις είναι απόρρητες και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο τον οποίο αφορούν αυτές.

Κατ’ εξαίρεση, όμως αναφέρεται ρητά, επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων αποκλειστικά και μόνο σε συγκεκριμένα πρόσωπα και για την άσκηση συγκεκριμένων σκοπών.

Ειδικότερα, επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 1445 του Αστικού Κώδικα, το οποίο προβλέπει ότι καθένας από τους πρώην συζύγους είναι υποχρεωμένος να δίνει στον άλλον ακριβείς πληροφορίες για την περιουσία του και τα εισοδήματά του, εφόσον είναι χρήσιμες για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής.

Για το λόγο αυτό, με αίτηση ενός από τους πρώην συζύγους, που διαβιβάζεται μέσω του αρμοδίου εισαγγελέα στη ΔΟΥ, ο αρμόδιος προϊστάμενος είναι υποχρεωμένος να δίνει κάθε χρήσιμη πληροφορία.