, Σάββατο
23 Σεπτεμβρίου 2023

Kι άλλη διακοπή νερού…

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 από τις 09:00 έως τις 13:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέων αγωγών του δικτύου ύδρευσης με τις αντίστοιχες οικοδομές  στην περιοχή του κέντρου  του Δήμου Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς Θεραπείων, Κωνσταντίνου Σαράτση, Μητροπολίτου Χρυσάνθου, Ριζούντος και Χαλδίας καθώς επίσης και σε όλες τις παρακείμενες σε αυτές οδούς του Δήμου Καλαμαριάς.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών μας.