, Δευτέρα
25 Σεπτεμβρίου 2023

Mάτι στους δημάρχους…

Πολύ σημαντική  χαρακτηρίζεται η δημιουργία του Οικονομικού Παρατηρητηρίου  των  οικονομικών  των  ΟΤΑ  που παρουσίασε  σήμερα ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Ο νέος ηλεκτρονικός κόμβος ενημερώνεται αυτόματα  για την  πορεία των δαπανών  και των εσόδων των δήμων, ενώ ανά πάσα στιγμή το υπουργείο και οι αρμόδιοι φορείς θα   μπορούν  να εντοπίσουν ενδεχόμενες «μαύρες  τρύπες» και να αντιμετωπίσουν τα διαχειριστικά προβλήματα στην αρχή τους. Ε

πικεφαλής του Παρατηρητηρίου είναι δικαστικός εκ του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώ το κόστος του ηλεκτρονικού συστήματος  ανήλθε μόλις σε 130.000  ευρώ καθώς εκτελέστηκε και σχεδιάστηκε από στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ.  Δ. Γ. www.paraskhnio.gr