Οι 16 ράμπο που θα ελέγχουν εισοδήματα και καταθέσεις - Karfitsa.gr
Οικονομία

Οι 16 ράμπο που θα ελέγχουν εισοδήματα και καταθέσεις

Εργο της Ομάδας Εργασίας είναι η αυτοματοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας ...

oi-16-kommanto-pou-tha-skanaroun-tis-katatheseis.w_lΑπόφαση του υπουργείου Οικονομικών καθορίζει την ομάδα που θα “τρέξει” το καταθεσιολόγιο και θα έχει αποκλειστική πρόσβαση στα δεδομένα καταθέσεων που θα στείλουν οι τράπεζες.

Τα καθήκοντα

Εργο της Ομάδας Εργασίας είναι η αυτοματοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας προσδιορισμού προσαύξησης περιουσίας μέσω καθορισμού παραμέτρων μηχανογραφικής εφαρμογής διαχείρισης συνολικών δεδομένων Υπουργείου Οικονομικών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Ορισμένα από τα καθήκοντα της ομάδας είναι τα εξής:

1. Στην οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των δεδομένων που έχουν ζητηθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύματα,σύμφωνα με το με αριθμό ΕΜΠ.1171/09.04.2015 έγγραφο της ομάδας εκτέλεσης έργου που συστήθηκε με την αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 απόφαση της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και στον προσδιορισμό του τρόπου διαβίβασης αυτών στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.

2. Στη δημιουργία και αποστολή αιτημάτων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για παροχή στοιχείων και την υποδοχή και τη φύλαξη των απαντήσεων από αυτά, από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), σε ασφαλή υποδομή, από και προς τον διακομιστή (server) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ.Οικ.).

3. Στη δημιουργία βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., στην οποία θα αποθηκεύονται ασφαλώς τα στοιχεία, που θα διαβιβάσουν με ασφαλή τρόπο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, δια της αξιοποίησης της διασύνδεσης των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., μέσω των ασφαλών υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ.

4. Στην αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να δύναται να εξαχθούν ανά Α.Φ.Μ., ομάδες Α.Φ.Μ. ή και μαζικά ανά χρήση, τα εισοδήματα (δηλωθέντα, αδιάθετα), τα ακίνητα, τα μεταφορικά μέσα και λοιπές πληροφορίες που το/τα αφορούν, σύμφωνα με το με αριθμό ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφο της ομάδας εκτέλεσης έργου (με αριθ. απόφασης ΕΜΠ.638/27.02.2015 της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.).

5. Η πρόσβαση, διαχείριση και επεξεργασία των παρεχόμενων, από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στοιχείων, διενεργείται από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, που υπηρετούν στο Υπουργείο Οικονομικών.

6. Στη δημιουργία εφαρμογής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα, η οποία θα προσδιορίζει τη συνολική καθαρή ατομική/οικογενειακή τραπεζική περιουσία για κάθε Α.Φ.Μ. ή ομάδες Α.Φ.Μ. κατ’ έτος και ταυτόχρονα θα τη συγκρίνει με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, προσδιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη κατ’ έτος, ήτοι το αδήλωτο ετήσιο εισόδημα για κάθε Α.Φ.Μ. ή ομάδες Α.Φ.Μ., σύμφωνα με το με αριθμό ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφο της ομάδας εκτέλεσης έργου (με αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσας απόφασης).

Τα μέλη της ομάδας

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας του καταθεσιολογίου είναι 16 (14 στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και 2 στελέχη του τραπεζικού κλάδου) και αποτελείται από:

1. Ιωάννη Κατσίπη, υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Β’ Σχεδιασμού Ερευνών Διαφθοράς και Χρηματοοικονομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ερευνών (Δ2) της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και Συντονιστή της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου, που συστήθηκε με την αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 απόφαση της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., ως Συντονιστή, με αναπληρωτή το με α/α 6 μέλος της Ομάδας Εργασίας, Σεχπερίδου Σοφία.

2. Χαρίδημο Σγουρό, υπάλληλο με βαθμό Ε’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ’ Ερευνών της Β’ Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής – Αιγαίου της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και μέλος της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου (αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσα απόφαση), ως μέλος.

3. Αντώνιο Ντίνο, υπάλληλο με βαθμό Ε’, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ’ Ερευνών της Β’ Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής – Αιγαίου της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και μέλος της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου (αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσα απόφαση), ως μέλος.

4. Μαρία – Αγγελική Γκανούρη, υπάλληλο με βαθμό Ε’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ’ Ερευνών της Β’ Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής – Αιγαίου της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και μέλος της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου (αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσα απόφαση), ως μέλος.

5. Άγγελο Κούρο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Ε’ που υπηρετεί στη Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

6. Σοφία Σεχπερίδου, υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

7. Γεώργιο Κουνδουράκη, υπάλληλο με βαθμό Δ’, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο στο Τμήμα Α’ – Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος – Ακινήτων – Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

8. Άννα Χονδρουδάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ’, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Προϊσταμένη στο Τμήμα Δ’ – Εφαρμογών Ελέγχου, Διοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

9. Κωνσταντίνο Μπαλάτο, υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε’- Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε, ως μέλος.

10. Ρένο Καραστάθη, υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε’- Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

11. Χρήστο Κομπορόζο, υπάλληλο με βαθμό Ε’, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, που υπηρετεί στο Τμήμα Β’ – Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ.Οικ..), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Δήμα, υπάλληλο με βαθμό Δ’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

12. Θεμιστοκλή – Ιωάννη Αντωνίου, Αναπληρωτή Διευθυντή της Διευθύνσεως Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Άγγελο Τζερμιαδιανό, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της ίδιας Διεύθυνσης.

13. Χρήστο Γκόρτσο, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Παναγιωτίδη, Διευθυντή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.).

14. Μαρία Στάντζου, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

15. Αθανάσιο Σαφαρή, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

16. Γεώργιο Αραμπατζάκη, υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος. Ο Γεώργιος Πάσχας, Διευθυντής της Διευθύνσεως Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), ορίζεται ως αρμόδιος για την εν γένει διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο άμεσα εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή μεταξύ του Σ.Δ.Ο.Ε. και των εκπροσώπων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

thetoc.gr

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

 

 

NEWSLETTER

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ