Οι... αμαρτωλές ιστορίες των 108.000.000 ευρώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης - Karfitsa.gr
Οικονομία

Οι… αμαρτωλές ιστορίες των 108.000.000 ευρώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης

(φωτογραφία Σάββας Αυγητίδης)

Εγκρίθηκε ο απολογισμός – ισολογισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2015, ο οποίος συζητήθηκε σήμερα σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. «Τα οικονομικά στοιχεία είναι αποτυπωμένα με διαφάνεια, σαφήνεια και ευκρίνεια. Και δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι παραλάβαμε καμένη γη, που προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις να την καταστήσουμε και πάλι γόνιμη, προς όφελος των δημοτών. Μέχρι σήμερα δείξαμε ότι τα καταφέραμε…» ανέφερε η αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γιούλη Ρανέλλα, παρουσιάζοντας τα στοιχεία/ φωτο Σάββας Αυγητίδης

Η κ. Ρανέλλα στάθηκε και στην υπόθεση της «μαύρης τρύπας» στα ταμεία του δήμου, υποστηρίζοντας πως «οι καταλογισμοί των ποσών που υπεξαιρέθηκαν από στελέχη και υπαλλήλους σε προγενέστερες ημών οικονομικές διοικήσεις, κυμαίνονται ομολογουμένως σε… δυσθεώρητα ύψη».

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο «η συνολική απαίτηση για όλες τις προηγούμενες αμαρτωλές ιστορίες, ανέρχεται στο ύψος των 108,4 εκατ. ευρώ για τις περιπτώσεις που αφορούν σε καταλογισμούς που έκανε το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι οικονομικοί επιθεωρητές, συν το τελευταίο ποσό 7 εκατ. (σε κεφάλαιο) της οικονομικής επιθεωρήτριας Θεοδωροπούλου και το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ από το ΤΥΔΚΥ».

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που γνωστοποίησε η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, οι συνολικές εισπράξεις στη χρήση του 2015, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου του έτους 2014, ανέρχονται στο ποσό των 269.615.355,93€ ενώ τα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των  236.926.568.81€. Το χρηματικό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2015 που μεταφέρεται στο 2016, ανέρχεται στο ποσό των  32.688.787,12€. Η εικόνα που παρουσιάζει η  εξέλιξη εσόδων και εξόδων αναλυτικά αποτυπώνεται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 1.742.505,62

Έσοδα από κινητή περιουσία 338.639,28

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 37.376.020,38

Έσοδα από λοιπά τέλη & δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών  12.684.610,51

Φόροι – Εισφορές 6.221.764,48

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 111.025.417,07

Λοιπά τακτικά έσοδα 946.778,76

ΣΥΝΟΛΟ: 170.335.736,10

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Έσοδα από εκποίηση κινητής & ακίνητης περιουσίας 75.024,71

Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 735.457,48

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 25.048.689,85

Δωρεές – Κληρονομιές κληροδοσίες 259.277,29

Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 3.128.798,95

Λοιπά έκτακτα έσοδα 132.225,80

ΣΥΝΟΛΟ: 29.379.474,08

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Τακτικά 11.663.265,49

Έκτακτα 570.334,11

ΣΥΝΟΛΟ: 12.233.599,60

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα Π.Ο.Ε.

3.219.327,84

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 28.649.287,19

Επιστροφές χρημάτων 1.382.210,37

ΣΥΝΟΛΟ: 30.031.497,56

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

24.415.720,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 269.615.355,93€

ΕΞΟΔΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 67.505.607,97

Αμοιβές αιρετών και τρίτων 3.284.648,15

Παροχές τρίτων 10.236.569,92

Φόροι – Τέλη 97.775,49

Λοιπά γενικά έξοδα 1.249.847,00

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 4.523.481,04

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.290.605,63

Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους, παραχωρήσεις – παροχές – επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις – δώρα 88.667.247,78

Λοιπά έξοδα 279.327,80

ΣΥΝΟΛΟ: 178.135.110,78

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 617.427,02

Έργα 23.651.892,05

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 153.138,10

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 10.000

ΣΥΝΟΛΟ: 24.432.457,17

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ:

Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.5.174.257,73

Λοιπές Αποδόσεις 29.184.743,13

ΣΥΝΟΛΟ: 34.359.000,86

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 236.926.568,81€

—-

Τον ισολογισμό καταψήφισε η αντιπολίτευση. Από την πλευρά των «Εντάξει», ο αρμόδιος για τον τομέα των Οικονομικών, Εφραίμ Κυριζίδης υποστηρίξει «δίνει την εικόνα ενός Δήμου που αγκομαχά να παρουσιάσει ένα λογιστικό υπόλοιπο, της τάξης των δύο εκατομμυρίων, χωρίς να παρουσιάζει έργο στην πόλη και  επιδιώκει μέσω διαρροών, τον τραπεζικό δανεισμό».

Σχολιάστε

Polls

Ποιόν θα ψηφίζατε από τους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό «Αλληλεγγύη» του Απ. Τζιτζικώστα;

Loading ... Loading ...

 

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα» σε μορφή PDF

NEWSLETTER

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ