Οι κρυφές επιβαρύνσεις στα φετινά εισοδήματα – Σοκ με την εκκαθάριση δηλώσεων του ’17 - Karfitsa.gr
Οικονομία

Οι κρυφές επιβαρύνσεις στα φετινά εισοδήματα – Σοκ με την εκκαθάριση δηλώσεων του ’17

Έξτρα φόρος για μισθούς-συντάξεις 700 ευρώ – Αναλυτικοί πίνακες του αποτελέσματος της εκκαθάρισης

φορολογια

Εκκαθαριστικά σημειώματα με επιπλέον πληρωτέα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα λάβουν την άνοιξη του 2017 οι περισσότεροι μισθωτοί και συνταξιούχοι όταν θα υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2016.

Ο λόγος είναι ότι το επόμενο έτος ο υπολογισμός της εκκαθάρισης του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνει με βάση τις επαχθέστερες φορολογικές κλίμακες, που καθιερώθηκαν από τον περασμένο Μάιο με τον ν. 4387/2016, για το σύνολο των αποδοχών του έτους 2016, δηλαδή και για τους 12 μήνες, ενώ ο φόρος εισοδήματος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατείται φέτος κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, έχει υπολογιστεί με τις προηγούμενες πιο ευνοϊκές κλίμακες και μόνο κατά τους επόμενους 7 μήνες, από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο, υπολογίζεται με τις νέες επαχθέστερες κλίμακες.

Τα επίπεδα στα οποία θα διαμορφωθούν τα επιπλέον ποσά φόρων που θα αναγράφουν τα χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα των μισθωτών και των συνταξιούχων το 2017 αποτυπώνονται στους αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που δημοσιεύουμε. Από τους πίνακες προκύπτει ότι τα επιπλέον ποσά φόρων φθάνουν έως και τα 455 ευρώ.

Οι νέες κλίμακες

Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οι οποίες θα υποβληθούν την άνοιξη του 2017 από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και θα αναγράφουν τα εισοδήματα του 2016, ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνει με βάση τις κλίμακες οι οποίες καθιερώθηκαν τον περασμένο Μάιο με το ν. 4387/2016.

Οι κλίμακες αυτές είναι επαχθέστερες για τους εξής λόγους:

1. Στην κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για τους μισθούς και τις συντάξεις, ο ελάχιστος συντελεστής φόρου 22% ισχύει πλέον για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ στην παλαιά κλίμακα ο ελάχιστος συντελεστής 22% έφθανε μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 25.000 ευρώ.

Επιπλέον, η ετήσια έκπτωση φόρου μειώθηκε από τα 2.100 στα 1.900 ευρώ για όσους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα, στα 1.950 ευρώ για όσους έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο και στα 2.000 ευρώ για όσους έχουν δύο προστατευόμενα τέκνα. Μόνο για όσους έχουν τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα η ανώτατη ετήσια έκπτωση φόρου παρέμεινε στα 2.100 ευρώ.

Επίσης, στη νέα κλίμακα:

* Πάνω από το επίπεδο των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ στην παλαιά κλίμακα, από τα 20.000 έως τα 25.000 ευρώ εφαρμοζόταν συντελεστής φόρου 22% και από τα 25.001 έως τα 30.000 ευρώ συντελεστής 32%.

* Πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 37%. Στην παλαιά κλίμακα, από τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ εφαρμοζόταν συντελεστής 32%.

* Σε εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 45%. Στην προηγούμενη κλίμακα, από τα 40.001 έως τα 42.000 ευρώ, επιβαλλόταν φόρος 32% και στο υπερβάλλον των 42.000 ευρώ τμήμα επιβαλλόταν φόρος 42%.

*Η έκπτωση φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ πρόσθετο εισόδημα πάνω από τα 20.000 ευρώ, ενώ στην παλαιά κλίμακα υπήρχε ενιαία έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ, η οποία όμως μειωνόταν κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος πάνω από τα 21.000 ευρώ.

2. Η κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διαμορφώνεται ως εξής: συντελεστής 2,2% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 12.001 ως 20.000 ευρώ, 5% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ, 6,5% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ, 7,5% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ, 9% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και 10% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

Στην προηγούμενη κλίμακα εφαρμόζονταν συντελεστές:

* 0,7% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν μεταξύ 12.000 και 20.000 ευρώ,

* 1,4% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ,

* 2% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν μεταξύ 30.000 και 40.000 ευρώ,

* 4% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν μεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ,

* 6% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν μεταξύ 100.000 και 500.000 ευρώ και

* 8% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν πάνω από 500.000 ευρώ.

Στο στόχαστρο

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μεταβολών είναι η επιβολή φόρων στους περισσότερους από όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.636 ευρώ (αντιστοιχεί σε μισθό 616 ευρώ) και μέχρι 9.545 ευρώ, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, καθώς και η αύξηση των συνολικών φορολογικών επιβαρύνσεων για τους περισσότερους από όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.545 ευρώ.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ 2016 ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΕΤΗΣΙΟ

ΕΙΣΟ-ΔΗΜΑ

ΦΟΡΟΣ + ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ

ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ:

ΦΟΡΟΣ + ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ:

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ:

ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ3

ΠΑΙΔΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ3

ΠΑΙΔΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ3

ΠΑΙΔΙΑ

87008,420,000,000,0014000+5,580,000,000,00
900047,8617,940,000,00803000+32,14+12,060,000,00
905054,4024,480,000,00914100+36,60+16,520,000,00
910061,0331,111,190,001025220+40,97+20,89+0,810,00
920074,1244,2914,370,0012474240+49,88+29,71+9,630,00
930087,3057,3827,540,0014696460+58,70+38,62+18,460,00
9500113,6583,7353,810,00190140900+76,35+56,27+36,190,00
10000218,16188,24158,3298,56300250200100+81,84+61,76+41,68+1,44
11000434,82404,90374,98315,14520470420320+85,18+65,10+45,02+4,86
12000651,46621,62591,70531,86740690640540+88,54+68,38+48,30+8,14
13000917,27887,44857,52797,68982932882782+64,73+44,56+24,48-15,68
140001150,091120,251090,331030,491224117411241024+73,91+53,75+33,67-6,49
150001382,901353,071323,151263,311466141613661266+83,10+62,93+42,85+2,69
160001615,721585,881555,961496,121708165816081508+92,28+72,12+52,04+11,88
170001848,531818,701788,781728,941950190018501750+101,47+81,30+61,22+21,06
180002081,292051,462021,541961,702192214220921992+110,71+90,54+70,46+30,30
190002314,112284,272254,352194,512434238423342234+119,89+99,73+79,65+39,49
200002546,922517,092487,172427,332676262625762476+129,08+108,91+88,83+48,67
210002902,342872,512842,592782,753026297629262826+123,66+103,49+83,41+43,25
220003241,433211,513181,673121,833376332632763176+134,57+114,49+94,33+54,17
230003580,573550,653520,733460,973726367636263526+145,43+125,35+105,27+65,03
240003919,653889,733859,813800,064076402639763876+156,35+136,27+116,19+75,94
250004258,794228,874198,954139,204426437643264226+167,21+147,13+127,05+86,80
260004636,604606,684576,764516,924776472646764576+139,40+119,32+99,24+59,08
270005014,324984,484954,564894,725126507650264926+111,68+91,52+71,44+31,28
280005392,125362,295332,375272,535476542653765276+83,88+63,71+43,633,47
290005769,935740,015710,175650,335826577657265626+56,07+35,99+15,83-24,33
300006147,736117,816087,896028,146176612660765976+28,27+8,19-11,89-52,14
350008403,928374,098344,178284,338401835183018201-2,92-23,09-43,17-83,33
4000010589,4710559,5510529,6310469,7910626105761052610426+36,53+16,45-3,63-43,79
4500013044,4613014,6312984,7112924,8713301132511320113101+256,54+236,37+216,29+176,13
5000015499,6015469,6815439,7615380,0015976159261587615776+476,40+456,32+436,24+396,00
5500018386,8118356,8918326,9718267,2218651186011855118451+264,19+244,11+224,03+183,78
6000020881,1320851,3020821,3820761,5421326212762122621126+444,87+424,70+404,62+364,46

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ 2016 ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΕΤΗΣΙΟ

ΕΙΣΟ-ΔΗΜΑ

ΦΟΡΟΣ + ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ:

ΦΟΡΟΣ + ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ

ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ:

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (*)

ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ:

ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ3

ΠΑΙΔΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ3

ΠΑΙΔΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ3

ΠΑΙΔΙΑ

87008,0500014000+5,95000
900045,9917,2200803000+34,01+12,7800
905052,2923,5900914100+38,71+17,4100
910058,5929,891,1201025220+43,41+22,11+0,880
920071,2642,4913,79012474240+52,74+31,51+10,210
930083,8655,1626,46014696460+62,14+40,84+19,540
9500109,280,4351,730190140900+80,80+59,57+38,270
10000213,46184,69155,9998,52300250200100+86,54+65,31+44,01+1,48
11000430,11401,41372,71315,24520470420320+89,89+68,59+47,29+4,76
12000646,83618,13589,36531,96740690640540+93,17+71,87+50,64+8,04
13000914,26885,56856,86799,39982932882782+67,74+46,44+25,14-17,39
140001146,761117,991089,291031,821224117411241024+77,24+56,01+34,71-7,82
150001379,191350,421321,721264,251466141613661266+86,81+65,58+44,28+1,75
160001611,621582,851554,151496,681708165816081508+96,38+75,15+53,85+11,32
170001844,051815,351786,581729,111950190018501750+105,95+84,65+63,42+20,89
180002076,532047,832019,061961,662192214220921992+115,47+94,17+72,94+30,34
190002308,962280,262251,562194,092434238423342234+125,04+103,74+82,44+39,91
200002541,462512,692483,992426,522676262625762476+134,54+113,31+92,01+49,48
210002897,442868,672839,972782,53026297629262826+128,56+107,33+86,03+43,50
220003236,123207,353178,653121,183376332632763176+139,88+118,65+97,35+54,82
230003574,853546,153517,383459,913726367636263526+151,15+129,85+108,62+66,09
240003913,533884,833856,063798,664076402639763876+162,47+141,17+119,94+77,34
250004252,214223,514194,814137,344426437643264226+173,79+152,49+131,19+88,66
260004632,064603,294574,594517,124776472646764576+143,94+122,71+101,41+58,88
270005011,794983,024954,324896,855126507650264926+114,21+92,98+71,68+29,15
280005391,525362,755334,055276,585476542653765276+84,48+63,25+41,95-0,58
290005771,255742,555713,785656,315826577657265626+54,75+33,45+12,22-30,31
300006150,986122,286093,516036,116176612660765976+25,02+3,72-17,51-60,11
350008410,818382,118353,418295,948401835183018201-9,81-31,11-52,41-94,94
4000010595,7110566,9410538,2410480,7710626105761052610426+30,29+9,06-12,24-54,77
4500013039,5413010,7712982,0712924,613301132511320113101+261,46+240,23+218,93+176,40
5000015483,3715454,615425,915368,4315976159261587615776+492,63+471,40+450,10+407,57
5500018385,518356,818328,0318270,5618651186011855118451+265,50+244,20+222,97+180,44
6000020870,9820842,2820813,5120756,1121326212762122621126+455,02+433,72+412,49+369,89

(*) Το θετικό πρόσημο (+) σημαίνει υποχρέωση πληρωμής επιπλέον φόρου, το αρνητικό πρόσημο (-) σημαίνει επιστροφή φόρου

Πηγή: eleftherostypos.gr

Σχολιάστε

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

 

 

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα» σε μορφή PDF

NEWSLETTER

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ