, Δευτέρα
25 Σεπτεμβρίου 2023

Άρση των περιορισμών για τους καπνοπώλες

Την άρση μιας σειράς περιορισμών που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη εισηγείται η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο των γνωμοδοτήσεων της ανεξάρτητης αρχής για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.
Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή επιφυλάσσεται να επανέλθει στο μέλλον με νέα γνωμοδότησή της, που θα σχετίζεται με την άρση ή μη και άλλων παραμέτρων που σχετίζονται με την πώληση προϊόντων καπνού και από καταστήματα διατροφής, ένδυσης, την έκδοσης άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε καπνοβιομηχάνους και χονδρεμπόρους (αντιπροσώπους και πρατηριούχους) κοκ.
Επισημαίνει, ωστόσο, ότι για να προβεί σε μια τέτοια γνωμοδότηση θα πρέπει πρώτα να της προσκομιστούν από το αρμόδιο υπουργείο τα στοιχεία που θα της επιτρέψουν να προβεί αφενός στη στάθμιση μεταξύ του δημόσιου συμφέροντος του ανταγωνισμού και αφετέρου της επαγγελματικής ελευθερίας και της επιτακτικής ανάγκης προστασίας των προσώπων που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσμού (αναπήρους και τα θύματα πολέμου και ειρηνικής περιόδου), τα οποία πρόσωπα ασκούν κατά κύριο λόγο το επάγγελμα του καπνοπώλη.
Συνεπώς, σε πρώτη φάση η Επιτροπή προτείνει να αρθούν τα εμπόδια στην άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη που σχετίζονται με:
– Τη χορήγηση άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος με την προϋπόθεση της προηγούμενης μόνιμης για ορισμένο χρόνο κατοικίας του αιτούντος στον τόπο άσκησης του επαγγέλματος.
– Την απαγόρευση έκδοσης άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε νομικά πρόσωπα.
– Την εξάρτηση της χορήγησης συμπληρωματικών αδειών για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων έπειτα από εκτίμηση της διοίκησης ως προς την ύπαρξη της ανάγκης εξυπηρέτησης του κοινού.
– Τη χορήγηση προσωρινών συμπληρωματικών αδειών για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε τόπους παραθερισμού κατά τους θερινούς μήνες έπειτα από εκτίμηση της διοίκησης ως προς την ύπαρξη της ανάγκης εξυπηρέτησης των παραθεριστών.
– Την έκδοση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε μη κατοικημένες περιοχές.
– Την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε μη κατοικημένες περιοχές από κατηγορίες επαγγελματικών εγκαταστάσεων άλλων των εξοχικών κέντρων, ξενοδοχείων (μοτέλ), εστιατορίων και κυλικείων αεροδρομίων, καθώς και κυλικείων επιβατικών πλοίων.