, Κυριακή
03 Δεκεμβρίου 2023

Έτσι θα μας …ξεψαχνίζουν μπας και αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα!

Ο «μεγάλος πλούτος» και οι «έχοντες» μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, αλλάζει το καθεστώς των ελέγχων, διαχωρίζονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη σε εισπράξιμα και μη, μειώνονται στο 1/5 τα πρόστιμα για οικειοθελή συμμόρφωση, ενώ όπως μεταδίδει το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (ΑΜΠΕ) έρχονται ηλεκτρονικές κατασχέσεις για χρέη προς το Δημόσιο και άμεσοι πλειστηριασμοί για την εξόφληση οφειλών

Υπερδιπλασιάστηκαν οι φορολογικοί έλεγχοι! Οι νέες παρεμβάσεις στη φορολογία, που έρχονται αμέσως μετά την «κόκκινη κάρτα» που έβγαλε στο οικονομικό επιτελείο το αποκαλυπτικό πόρισμα του ΔΝΤ και της Ε.Ε., περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε εσπευσμένα χθες στη Βουλή και με το οποίο ρυθμίζονται και θέματα οργάνωσης του ελεγκτικού μηχανισμού, ενώ παρατείνεται για δύο έτη η περίοδος παραγραφής των δικαιωμάτων του Δημοσίου για όσες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί φύλλα ελέγχου.

Με το ως άνω σχέδιο νόμου, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στο διαχωρισμό των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμα και μη, προκειμένου να αποκτήσει πλήρη εικόνα του ποσού που μπορεί να εισπράξει από το σύνολο των οφειλών που ξεπερνούν τα 56,6 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης από την αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσία, καταχωρίζονται σε ειδικά βιβλία της αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στο μηχανογραφικό του σύστημα με κατάλληλη ειδική κωδικοποίηση».

Ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές, για τις οποίες έχει αντικειμενικά εξαντληθεί κάθε δυνατότητα είσπραξης, χαρακτηρίζονται οι εξής:

α. Εχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων.
β. Εχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη, με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων, και δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι απαιτήσεις του Δημοσίου.
γ. Δεν υφίσταται πτωχευτική και μεταπτωχευτική περιουσία ή έχει εκποιηθεί η υπάρχουσα και έχει εισπραχθεί το προϊόν της εκποίησης αυτής, εφόσον πρόκειται για πτωχό.
δ. Εχει ολοκληρωθεί, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης, η διαδικασία αυτής και δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία.
ε. Εχουν ολοκληρωθεί, έναντι των συνυπόχρεων, οι ενέργειες που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.
στ. Εχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο για το σκοπό αυτόν ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι δεν υφίσταται καμία δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησης των απαιτήσεων του Δημοσίου στην ημεδαπή.
ζ. Εχει γίνει έναρξη της ποινικής διαδικασίας σε βάρος των υπευθύνων, στις περιπτώσεις που ασκείται ποινική δίωξη για συνολική βασική οφειλή άνω των 10.000 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων άμεσης είσπραξης μέχρι και την ημερολογιακή λήξη του εικοστού έτους από αυτήν, αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή της, δεν χορηγείται φορολογική ενημερότητα στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα για οποιαδήποτε αιτία, δεσμεύονται οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί και δεν χορηγούνται πιστοποιητικά για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν το προϊόν της εκποίησης αποδοθεί στο σύνολο του στο Δημόσιο προς μερική αποπληρωμή των υφιστάμενων οφειλών ή εάν αποκτηθούν περιουσιακά στοιχεία, με σκοπό την εξόφληση των απαιτήσεων του Δημοσίου.
Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, θα ελέγχονται οι υποθέσεις που παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον. Η επιλογή προς έλεγχο των υποθέσεων θα γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, καθώς και κριτήρια που σχετίζονται με τη δυνατότητα είσπραξης των ποσών που θα βεβαιωθούν.
Η επιλογή των υποθέσεων, καθώς και των ετών που θα ελεγχθούν, θα στηρίζεται:
α) Σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως νομική μορφή, κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων, τον κλάδο ή τομέα δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα και παραβατικότητα.
β) Σε οικονομικά δεδομένα.
γ) Σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα.
Επιτάχυνση είσπραξης

Με ηλεκτρονικά μέσα θα κοινοποιούνται οι κατασχέσεις σε χέρια τρίτων και πιστωτικών ιδρυμάτων (μισθοί, συντάξεις, καταθέσεις, ενοίκια, επιδοτήσεις), με σκοπό την απλοποίηση, την επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης, καθώς και την εξοικονόμηση δαπανών.
Ταυτόχρονα, το Δημόσιο καθίσταται προνομιακός «πιστωτής», αφού θα λαμβάνει πρώτο μερίδιο από το πλειστηρίασμα ακινήτων των οφειλετών.
Προβλέπεται ακόμη η άμεση καταβολή στο Δημόσιο του συνόλου των απαιτήσεών του που έχουν καταταγεί επί πλειστηριάσματος ως εισπρακτέες, ανεξάρτητα από τη δικαστική προσβολή της κατάταξης αυτών, ενώ θα μπορεί να εισπράττει ποσά κατατεθειμένα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επί παλαιοτέρων και εκκρεμών (δηλαδή μη τελεσίδικων) πινάκων κατάταξης

Δύο νέα ελεγκτικά κέντρα για το μεγάλο πλούτο. Σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου για την οργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού του ΥΠΟΙΚ, θα πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν τα Κέντρα Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, ενώ θα σταματήσει να λειτουργεί η ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, καθώς το οικονομικό επιτελείο, ύστερα και από τις οδηγίες της τρόικας, στρέφει το ενδιαφέρον του σε υποθέσεις με μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον.

Ετσι, προχωρά άμεσα στη συγκρότηση του «Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)», που θα έχει έδρα στο δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του θα εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.
Στο πλαίσιο αυτό, ο έλεγχος των εκκρεμών υποθέσεων φορολογουμένων μεγάλου πλούτου του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών θα ολοκληρωθεί από το ΚΕΦΟΜΕΠ, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας εντολής, από τον ίδιο ή τους ίδιους ελεγκτές, στους οποίους έχει ανατεθεί, οι οποίοι μετακινούνται γι’ αυτόν το σκοπό στο ΚΕΦΟΜΕΠ.
Από την άλλη πλευρά, η ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου μετονομάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ)», θα έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.

Το ΚΕΜΕΕΠ θα προχωρά στη βεβαίωση και αναγκαστική είσπραξη εσόδων που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις όλης της επικράτειας, ενώ θα έχει αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου σε:

αα) Φορολογουμένους, γενικά, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 25.000.000 ευρώ.
ββ) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους ή σε μητρικές επιχειρήσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους.
γγ) Επιχειρήσεις που προήλθαν από οποιονδήποτε μετασχηματισμό, καθώς και των πριν το μετασχηματισμό επιχειρήσεων.

Χωρίς ΕΤΑΚ δεν γίνονται μεταβιβάσεις ακινήτων

Σε άλλες διατάξεις του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και με το οποίο ρυθμίζονται και θέματα οργάνωσης του ελεγκτικού μηχανισμού προβλέπονται τα εξής:
* μειώνονται κατά 80% πρόστιμα και προσαυξήσεις στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι, μετά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για χρήσεις 2008 ή παλαιότερες, προχωρήσουν οικειοθελώς σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων,
* προβλέπεται ότι ειδικά για το 2013 απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο μεταβιβάζεται από φυσικό πρόσωπο με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία η κυριότητα ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό, αν δεν επισυναφθεί από το συμβολαιογράφο, είτε βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ότι έχει καταβληθεί το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) έτους 2009, είτε θεωρημένο αντίγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ της υποβαλλόμενης σε δύο αντίτυπα υπεύθυνης δήλωσης του φυσικού προσώπου, με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου, και στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο του τίτλου κτήσης του ακινήτου στις περιπτώσεις που το ακίνητο αποκτήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2009,
* θα υπάρξει επαναπροσδιορισμός και επιστροφή από τις ΔΟΥ των ποσών που έχουν καταβληθεί για το έκτακτο ειδικός τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών 2011, στις περιπτώσεις που έχει γίνει λάθος υπολογισμός.

NAYTEMPORIKH