, Τρίτη
06 Δεκεμβρίου 2022

Αλλαγές στα παράβολα για ανασφάλιστα ΙΧ, τον ΦΠΑ για αγρότες και τον ΕΝΦΙΑ

Νέα παράβολα για τα ανασφάλιστα οχήματα προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών που κατατέθηκε το απόγευμα στη Βουλή. Τα νέα παράβολα έχουν ως εξής:
-100 ευρώ για δίκυκλα έως 250 κυβικά, 150 ευρώ για δίκυκλα άνω των 250 κυβικών, 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 κυβικά και 250 ευρώ για αυτοκίνητα άνω των 1.000 κυβικών. Τα νέα παράβολα καταργούν το προηγούμενο ενιαίο παράβολο των 250 ευρώ που ίσχυε για όλα τα ανασφάλιστα οχήματα. Σημειώνεται ότι με τα νέα παράβολα θα γίνει η νέα διασταύρωση για τα ανασφάλιστα ΙΧ η οποία έπρεπε να γίνει στις 14 Ιουλίου αλλά έχει πάρει σιωπηρή παράταση μέχρι νεοτέρας.
Επίσης, με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου:
-ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία ευρωπαϊκή οδηγία με την οποία διευκολύνεται και ρυθμίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της διασυνοριακής φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής
-διευρύνεται ο κατάλογος των αγροτικών εφοδίων για τα οποία ισχύει ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13%. Συγκεκριμένα ο ΦΠΑ μειώνεται για τους σπόρους άνθεων, τους σπόρους γενικώς και τα υπολείμματα και απορρίμματα βιομηχανικών ειδών διατροφής.
-επεκτείνεται, για ένα ακόμη έτος, δηλαδή έως και το 2018 η εθελοντική συνεισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας για την αντιμετώπιση της κρίσης στη χώρα
-ξεκαθαρίζεται νομικά ότι ο φετινός φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων θα καταβληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις, από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο 2017
-διευρύνεται, η υφιστάμενη προστασία επί  καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 έναντι κατασχέσεων του Δημοσίου  μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1250) ευρώ και ως προς τις τυχόν τοποθετήσεις σε λογαριασμό πληρωμών στα εγκαταστημένα στη χώρα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.
-προβλέπεται η ανακούφιση των πληγέντων στις δημοτικές ενότητες του δήμου Λέσβου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσω της φορολογικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για φέτος και το 2018.
capital.gr