, Σάββατο
23 Σεπτεμβρίου 2023

«Η έλλειψη ρευστότητας ρίχνει της εξαγωγές»


Κάμψη παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές το Μάιο του 2012 παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,8% συγκριτικά με τον Μάιο 2011, ενώ σε αξία ανήλθαν σε €1.382,4 εκατ., είναι μειωμένες δηλαδή κατά 12 εκ. ευρώ.
«Είναι αδιαμφισβήτητο πλέον ότι πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί για να διατηρήσουμε την υπάρχουσα θέση μας στις διεθνείς αγορές αλλά και να την αναπτύξουμε περαιτέρω», επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο ΣΕΒΕ.
Όπως επισημαίνει ωστόσο, «οι ελληνικές επιχειρήσεις ωστόσο έχουν υπερβεί κατά πολύ τις ίδιες τους τις δυνάμεις και αντοχές. Αναγκαία συνθήκη για την άμεση ανάκαμψη των ελληνικών εξαγωγών είναι το κράτος και η νέα κυβέρνηση να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες τους».
Παράλληλα τονίζει ότι μία από τις πρώτες ενέργειες της νέας κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η επιστροφή της παράνομης παρακράτησης του πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
«Έστω και την τελευταία στιγμή, το ελληνικό κράτος θα πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί ως τροχοπέδη σε οτιδήποτε θετικό πάει να γίνει από τον ιδιωτικό τομέα και είναι έξω από τα στενά όρια της λογικής του κρατισμού και τουλάχιστον, αν δε μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις, να σταματήσει να προβάλλει συνεχώς προσκόμματα και αντικίνητρα στη λειτουργία τους», καταλήγουν στην ανακοίνωση τους οι εξαγωγείς της Βόρειας Ελλάδας.