22:18, Τετάρτη
06 Ιουλίου 2022

Καμία παράταση για την υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες»

Δεν αναμένεται να υπάρξει νέα παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες).

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων του «πόθεν έσχες» λήγει την 30ή Ιουνίου 2017.
Μέχρι τώρα έχουν δοθεί δυο παρατάσεις ενόψει της αναμενόμενης αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το εν λόγω θέμα μετά από σχετικές προσφυγές δικαστικών ενώσεων.
Η απόφαση της Ολομέλειας για το θέμα αυτό δεν έχει δημοσιευθεί έως σήμερα.