19:15, Σάββατο
25 Ιουνίου 2022

Κοινωφελής εργασία Voucher-ΟΑΕΔ: Μέχρι πότε πρέπει να ενεργοποιηθούν οι επιταγές

Μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης του ΟΑΕΔ οι δικαιούχοι voucher από την κοινωφελή εργασία του οργανισμού.
Όπως αναφέρει το enikonomia.gr, πρόκειται για το πρόγραμμα Voucher Κατάρτιση Ωφελουμένων του ΟΑΕΔ που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων».

Επιπλέον επισημαίνεται πως, κάθε ωφελούμενος πρέπει εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος για την ενεργοποίηση της επιταγής, να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης (από το μητρώο παρόχων που έχει ήδη αναρτηθεί) εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που είναι ο φορέας τοποθέτησής του.
Τέλος, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο σύντομα θα αναρτήσει το μητρώο ωφελουμένων-δικαιούχων κατάρτισης οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.