Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

Θα απαλλάσσονται εφεξής από την καταβολή του δημοτικού Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ακίνητα για τα οποία  υφίσταται οποιαδήποτε απαγόρευση χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό.
Συγκεκριμένα με το άρθρο 60 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ, απαλλάσσονται από την καταβολή ΤΑΠ ακίνητα που φέρουν ρυμοτομικό βάρους, τελούν υπό ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό, ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση.
Οι βεβαιωμένες οφειλές από ΤΑΠ που έχει επιβληθεί διαγράφονται, «κατά το μέρος στο οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση, κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου. dikaiologitika.gr