, Παρασκευή
27 Ιανουαρίου 2023

Προχωρά το σχέδιο ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο σχέδιο δημιουργίας ενός υπερσύγχρονου, λειτουργικού και βιώσιμου Εκθεσιακού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη, μαζί με ένα Μητροπολιτικό Πάρκο-πνεύμονα για το κέντρο της πόλης, πραγματοποιήθηκε με την προέγκριση χωροθέτησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ).
Η προέγκριση της χωροθέτησης, καθώς και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης, στο πλαίσιο του ΕΧΣ για το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης δόθηκαν από την Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Η ΔΕΘ-Helexpo συνεργάστηκε με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με το Τεχνικό Επιμελητήριο-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας για να διαμορφώσει την σχετική πρόταση, ενώ αξίζει να σημειωθεί και το υψηλό επίπεδο συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Πλέον η υλοποίηση του ΕΧΣ το 2018 θα αποτελέσει μία καθοριστική παράμετρο προς την κατεύθυνση της ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου, καθώς θα καλύψει όλα τα χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα, ενώ θα δοθεί μεγάλη έμφαση στη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Η πρόταση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος αφορά στην δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού, συνεδριακού και επιχειρηματικού κέντρου στην έκταση των 180 στρεμμάτων των υφιστάμενων εκθεσιακών εγκαταστάσεων, καθώς και για Μητροπολιτικό Πάρκο.
Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος προβλέπει ήπια ανάπτυξη στο ακίνητο των 180 στρεμμάτων με χρήσεις για εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, εμπορικά καταστήματα (αλλά όχι υπεραγορές, εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα), τουρισμό-αναψυχή, κτίρια πολιτιστικών χρήσεων, αθλητικές δραστηριότητες, κοινόχρηστο πράσινο και χώρους στάθμευσης.
Ακόμη, κατά την απόφαση, θα προβλεφθεί ικανή έκταση κοινόχρηστου χώρου της πόλης στο δυτικό τμήμα του ακινήτου (Μητροπολιτικό Πάρκο), που θα αποτελέσει συνέχεια των ήδη υφισταμένων χώρων υψηλού πρασίνου νοτιοδυτικά της ΔΕΘ (από τη Λεωφ. Στρατού και μέχρι την παραλία της πόλης).
Απώτερος στόχος της ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου και της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου είναι η υλοποίηση ενός νέου τοπόσημου για την Θεσσαλονίκη του μέλλοντος.