13:19, Κυριακή
26 Ιουνίου 2022

Πρόγραμμα επιδότησης αυτοαπασχολουμένων πτυχιούχων από το Υπουργείο Οικονομίας

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη του β’ κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». O προϋπολογισμός ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017 και μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:
1η από 5.7.2017 έως 9.8.2017
2η από 6.9.2017 έως 11.10.2017
3η από 8.11.2017 έως 13.12.201