Πρόγραμμα επιδότησης αυτοαπασχολουμένων πτυχιούχων από το Υπουργείο Οικονομίας

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη του β’ κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». O προϋπολογισμός ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017 και μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:
1η από 5.7.2017 έως 9.8.2017
2η από 6.9.2017 έως 11.10.2017
3η από 8.11.2017 έως 13.12.201