, Πέμπτη
30 Μαρτίου 2023

Πως θα υπολογίζονται οι νέες εισφορές του ΟΑΕΕ για το 2017

Τις επόμενες μέρες, ίσως και εντός της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα η κρίσιμη εγκύκλιος που θα καθορίζει τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕΕ, αλλά και για αυτοαπασχολούμενους (δικηγόρους, μηχανικούς, συμβολαιογράφους, γιατρούς), του ΕΤΑΑ
Υπολογίζεται ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος αφορά περίπου ένα εκατ. ασφαλισμένους οι οποίοι θα μάθουν τελικά, επί ποιών εισοδημάτων θα καταβάλλουν εισφορές για το 2017.
Το μοντέλο που θα ακολουθηθεί, είναι κατά πάσα πιθανότητα, αυτό της διαφορετικής χρονολογικής προσέγγισης, σε σχέση με τις εισφορές του α’ και του β’ εξαμήνου του επόμενου έτους.
Η κοινή επιτροπή που είχαν συστήσει για το θέμα, τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις, φαίνεται ότι καταλήγει σε μια συμφωνία που θα δίνει το δικαίωμα να αξιοποιηθούν τα εισοδήματα του 2015 για να προκύψουν οι εισφορές του α’ εξαμήνου του 2017.
Αντίστοιχα, θα αξιοποιηθούν τα εισοδήματα του 2016, μέσω της υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τις εισφορές που θα προκύψουν το β’ εξάμηνο του 2017.
Θα προβλέπεται η λογική του συμψηφισμού, για περιπτώσεις διαφοροποίησης εισοδημάτων, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα πρόσθετης καταβολής εισφορών, στην περίπτωση που γίνονται έλεγχοι και εμφανίζονται διαφορετικά εισοδήματα, από τα δηλωθέντα.
Σε κάθε περίπτωση οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να συμβιβαστούν ότι από την 1.1.17 και μετά θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ίσες με το 20% του εισοδήματος, μόνο για κύρια ασφάλιση. Επίσης, θα πρέπει να προστεθεί 6,95% για υγεία. Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους ισχύει πρόσθετη επιβάρυνση 7% για επικούριση και 4% για εφάπαξ. Έτσι, προκύπτει επιβάρυνση για καταβολή εισφορών, που κυμαίνεται από 26,95% έως 38,95% του ετήσιου εισοδήματος.
dikaiologitika.gr