, Δευτέρα
25 Σεπτεμβρίου 2023

Πως θα φύγουν 150.000 από το δημόσιο

Τα δύσκολα για την κυβέρνηση Σαμαρά θα αρχίσουν από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο για έξοδο χιλιάδων υπαλλήλων από το δημόσιο.

Με βάση τις υπογραφές που έχουν πέσει έως το 2015 το κράτος θα πρέπει να είναι μικρότερο κατά 150.000 εργαζόμενους.
Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ το σχέδιο προβλέπει:
1. Αποχωρήσεις μέσω συνταξιοδότησης
2. Μη ανανέωση συμβάσεων αλλά όχι απολύσεις.
Ειδικότερα, το βασικό σενάριο προβλέπει την αποχώρηση 177.146 εργαζομένων από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα έως το 2015 με συνταξιοδότηση και μη ανανέωση συμβάσεων, ενώ την επόμενη πενταετία θα γίνουν και 27.619 προσλήψεις.
Από τη διαφορά αποχωρήσεων/προσλήψεων προκύπτει ότι το 2015 το δημόσιο θα διαθέτει 149.527 άτομα λιγότερα προσωπικό.
«Κλειδί» σε κάθε περίπτωση είναι η μείωση των συμβασιούχων, οι οποίοι μόνο το 2011 μειώθηκαν κατά 49.042 άτομα.
Σύμφωνα με τη μελέτη όμως, δεν υπάρχουν εργαλεία για την παρακολούθηση των συμβασιούχων και στις αρχές του 2011 στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα ξεπέρασαν τις 100.000, παρά τη μείωση που είχε γίνει.

Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που το κράτος δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού, το μισθολογικό κόστος εκτινάσσεται, παρόλο που δε γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.