, Τετάρτη
06 Δεκεμβρίου 2023

Σε βραδύτερους ρυθμούς η οικονομία στην ευρωζώνη

Τη συρρίκνωση της οικονομίας της ευρωζώνης σε ποσοστό 0,3% το τρέχον έτος ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(ΕΚΤ), κάνοντας την πρόβλεψη για περαιτέρω μείωση κατά 0,6% το επόμενο έτος.
Η έρευνα έγινε ανάμεσα σε οικονομολόγους και αναλυτές στην μηνιαία έκδοση της τραπέζης.
Τη στιγμή που η προηγούμενη έρευνα προέβλεπε μείωση του ΑΕΠ κατά 0,2% και αύξησή του κατά 1% το 2013, η προώθηση προγραμμάτων λιτότητας και η “υψηλότερη αβεβαιότητα” σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης κρατικού χρέους, επισημαίνονται ως “οι κύριοι λόγοι της δυσμενούς αναθεώρησης”, από την ΕΚΤ.
Όπως διαφάνηκε, η ανεργία στην ευρωζώνη θα παραμείνει στα παρόντα υψηλά επίπεδά του 11,2% καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2012 και αναμένεται να αυξηθεί στο 11,45 το 2013.
Απ’ την άλλη μεριά, για την εξέλιξη του πληθωρισμού προβλέπει αποκλιμάκωσή του από 2,3% σε 1,7% την ίδια περίοδο.