, Τετάρτη
27 Σεπτεμβρίου 2023

«Το ισχύον φορολογικό σύστημα έκλεισε τον κύκλο του»

Τρία βασικά σημεία επεσήμανε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης στην ομιλία του στο 8ο Ετήσιο Φορολογική Συνέδριο.
Πρώτον, η υπερφορολόγηση προκαλεί αύξηση της φοροδιαφυγής όταν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και το φορολογικό σύστημα δεν είναι σύγχρονο. Δεύτερον, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την έξοδο από την ύφεση και τρίτον ο εκσυγχρονισμός του φορολογικού μας συστήματος περνά μέσα από μια ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση.
Σύμφωνα με τον κ. Μαυρααγάνη, το ελληνικό φορολογικό σύστημα όπως είναι σήμερα παρά τις λίγες, αποσπασματικές και επιμέρους βελτιώσεις του έχει κλείσει τον κύκλο του και χρειάζεται αντικατάσταση από ένα σύγχρονο σύστημα και «όσοι δεν το έχουν καταλάβει ή κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν και αντιδρούν με διάφορους τρόπους υπονομεύουν την προσπάθεια οικονομικής ανόρθωσης της πατρίδας μας».
Η μεταρρύθμιση στο φορολογικό σύστημα της χώρας πρέπει, σύμφωνα με τον υφυπουργό, να έχει γνώμονα δέκα αρχές ή κριτήρια: διαφάνεια, ουδετερότητα, ευρύτητα φορολογικής βάσης, απλότητα, βεβαιότητα-σταθερότητα, λειτουργικότητα, αναπτυξιακή διάσταση, ισορροπία φόρων, ισότητα και νομιμότητα. Στη συνέχεια ο κ. Μαυραγάνης αναφέρθηκε ενδεικτικά σε μερικέ από τις δράσεις του υπουργείου Οικονομικών, όπως η απλοποίηση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, επανεξέταση της έννοιας της φορολογικής κατοικίας, αξιολόγηση φοροαπαλλαγών με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια.  Για τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, ανέφερε την εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου το 2013 για κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις εξωχώριες εταιρείες, εξοπλισμός των τελωνείων -συνοριακών και εισαγωγής- με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Επίσης, μίλησε για αντικατάσταση από το 2013 του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών και του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας από ενιαίο προοδευτικό φόρο ακινήτων αλλά και επανεξέταση του συντελεστή Φόρου Μεταβίβασης ακινήτων με βάση τα ισχύοντα στις ευρωπαϊκές χώρες.
Τέλος ο υφυπουργός Οικονομικών έκανε αναφορά και στην εξίσωση πετρελαίου θέρμανσης με κίνησης με ταυτόχρονη επιδότηση στη βάση γεωγραφικών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.  Όπως υποστήριξε, η επιδότηση είναι πιο δίκαιη μέθοδος γιατί απευθύνεται στους οικονομικά αδύνατους ενώ με το καθεστώς της μείωσης του ΕΦΚ για το πετρέλαιο θέρμανσης τους χειμερινούς μήνες όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα δινόταν ίδια ενίσχυση σε όλους ανεξάρτητα από οικονομική κατάσταση και κλιματικές συνθήκες.