, Τρίτη
05 Δεκεμβρίου 2023

«Φρέναρε» η εξαγορά της ΜΕΒΓΑΛ από τη ΔΕΛΤΑ


Να βάλουν “στόπ” στην εξαγορά του 43% της ΜΕΒΓΑΛ από τη ΔΕΛΤΑ αποφάσισαν από κοινού  η θυγατρική της Vivartia και οι οικογένειες Παπαδάκη/Χατζηθεοδώρου, όπως αναφέρει ανακοίνωση της MIG.
 
Ταυτόχρονα  μεταξύ των μερών υπεγράφη συμφωνία κατά την οποία η ΔΕΛΤΑ ΑΕ θα μεταβιβάσει, υπό την αίρεση της λήψεως τυχόν απαιτουμένων εγκρίσεων, ποσοστό 8% της ΜΕΒΓΑΛ στις οικογένειες Παπαδάκη/Χατζηθεοδώρου στο κόστος κτήσεως, διατηρώντας συμμετοχή 6,5% περίπου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΜΕΒΓΑΛ.
 
Τα δύο μέρη θα έχουν δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση που οποιοδήποτε από αυτά θελήσει να μεταβιβάσει τη συμμετοχή του σε τρίτο.