, Πέμπτη
30 Μαρτίου 2023

Ανοίγουν τις τραπεζικές θυρίδες για όσους χρωστούν στην εφορία

Άνοιγμα των θυρίδων χωρίς προειδοποίηση θα προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που πρόκειται να φέρει στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών για όσους χρωστούν στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το υπουργείο περιμένει τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προκειμένου αφενός να ορίσει το όριο της οφειλής πάνω από το οποίο θα ανοίγει η θυρίδα, και αφετέρου να εντοπιστούν τυχόν νομικά εμπόδια στο σχέδιο αυτό που έχει ως στόχο να εντοπίσει τους οφειλέτες που ενώ έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν επιλέγουν να μην το κάνουν διατηρώντας σε θυρίδες καταθέσεις, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Real News, οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν το υπουργείο Οικονομικών για το περιεχόμενο των εν λόγω θυρίδων, και το περιεχόμενο θα κατάσχεται, εάν εξυπηρετεί το Δημόσιο.

Το άνοιγμα της θυρίδας και η κατάσχεση του περιεχομένου της προβλέπονται και σήμερα, αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη δικαστικής απόφασης ή εισαγγελικής παραγγελίας. Εφαρμόζεται σε περιορισμένο βαθμό, κυρίως για περιπτώσεις μεγαλοοφειλετών με χρέη άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα.