, Σάββατο
01 Απριλίου 2023

Από… 40 κύματα η νέα δήλωση – Πώς δεν θα πληρώσετε μεγαλύτερο φόρο

Ήρθε η ώρα… Πάνω από 6,2 εκατ. φορολογούμενοι ξεκινούν το «σαφάρι» της δήλωσης. Μπορεί να μην έχουμε πολλές αλλαγές, αλλά όσα νέα στοιχεία έρχονται έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ

Να τις δούμε:

Ατομικό εκκαθαριστικό. Είναι το σημείωμα που θα λάβουν οι σύζυγοι, είτε επιλέξουν να υποβάλουν κοινή είτε ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Πληρωμή φόρου. Θα γίνει με τον ίδιο τρόπο. Σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη έως τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως τις 29 Νοεμβρίου.

Χρονική διάρκεια. Οι φορολογούμενοι, από Μάρτιο έως τέλος Ιουνίου, θα μπορούν να καταθέτουν δηλώσεις.

Τα ζευγάρια. Θα έχουν κοινή φορολογική δήλωση, αλλά δυο εκκαθαριστικά σημειώματα. Ένα για κάθε σύζυγο.

Επιστροφές. Επιστροφές φόρου του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου. Όπου έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά, επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

Ξεχωριστή δήλωση. Οι σύζυγοι μπορούν να υποβάλουν χωριστή δήλωση. Εδώ πρέπει να ενημερώσουν την επιλογή αυτή σε ηλεκτρονική εφαρμογή που ήδη λειτουργεί στο σύστημα Taxis, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Διαζύγιο. Οι σύζυγοι καταθέτουν χωριστή φορολογική δήλωση, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Σύμφωνο συμβίωσης. Πρέπει να ενημερώσουν το Μητρώο της Εφορίας. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.

Κάτοικοι εξωτερικού. Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31/12/2019.

Αποβιώσαντες. Οι δηλώσεις κατατίθενται χειρόγραφα έως 31/12/2019. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/ εγγυτέρων συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ανήλικος. Το Ε3 ανηλίκου κατατίθεται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.

Πτώχευση. Εδώ κατατίθενται δύο δηλώσεις. Η μία από τον σύνδικο πτώχευσης για τα εισοδήματα από την πτωχευτική περιουσία σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ. Η δεύτερη από τον πτωχό για τα τυχόν εισοδήματα από τη μη πτωχευτική περιουσία ηλεκτρονικά.

Επιφύλαξη. Δηλώσεις με επιφύλαξη κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Σε 30 μέρες οι φορολογούμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά.

Αναδρομικά. Τροποποιητικές για αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, αναδρομικά επιδόματα ανεργίας, αμοιβές γιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Ειδικά μισθολόγια. Πάνω από 400.000 εν ενεργεία και συνταξιούχοι του Δημοσίου που εισέπραξαν αναδρομικά ποσά θα καταβάλουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2%-10%.

Μισθώσεις Airbnb: Δηλώνονται όλα τα εισοδήματα στον κωδικό 60 της στήλης 16 του εντύπου Ε2.

Τέλος επιτηδεύματος. Υπάρχουν πολλοί που απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος, όπως αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών καθώς και όσοι βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης ή αδράνειας.

Φοιτητική κατοικία. Αν υπάρχουν φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους και νοικιάζουν σπίτι και απέκτησαν εισόδημα από μισθούς, τόκους καταθέσεων ή απασχόληση, θα έχουν τεκμήριο διαβίωσης με φόρο.

Αγορές με κάρτες. Όλες οι δαπάνες που πληρώθηκαν το 2018 με πλαστικό χρήμα δηλώνονται. Το ελάχιστο συνολικό ποσό των δαπανών είναι:

  • 10%, αν το εισόδημα φτάνει έως 10.000 ευρώ.
  • 15% από 10.001 έως 30.000 ευρώ.
  • 20% αν το εισόδημα ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.

Καταγραφή ΑΜΚΑ – ΑΦΜ: Είναι υποχρεωτικό. Αφορά αυτό του υπόχρεου, της συζύγου ή της/του συντρόφου του. Ο ΑΜΚΑ δηλώνεται και για τα προστατευόμενα τέκνα. Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18 ετών στις 31/12/2018).

Ενήλικα τέκνα. Υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα ή έχουν τεκμαρτό εισόδημα.

Εισοδήματα. Από μισθούς και συντάξεις είναι προσυμπληρωμένα. Δυνατότητα διόρθωσης δεν υπάρχει. Αν δείτε να έχετε εισπράξει εισοδήματα που δεν σας έχουν καταβληθεί, ζητήστε από τον εργοδότη να δηλώσει τις πραγματικές απολαβές. Σε άρνηση κάντε δήλωση με «επιφύλαξη».

Προστατευόμενα τέκνα. Τα ανήλικα ή ενήλικα παιδιά, ή όσα είναι με αναπηρία 67% και άνω. βαρύνουν τον φορολογούμενο, εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ