, Τετάρτη
22 Μαρτίου 2023

ΕΦΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έως 29 Φεβρουαρίου 2020

Τις προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης και παράτασης μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020 της ασφαλιστικής ικανότητας αναφέρει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, δίδοντας παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα αποκτήσουν το έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΕΦΚΑ.
Ο ΕΦΚΑ με νέα εγκύκλιο γνωστοποιεί όλα όσα ορίζει ο νόμος 4611/2019 για τη ρύθμιση οφειλών σε ταμεία, εφορία και Δήμους σχετικά με την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας τέκνων θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου καθώς και τις προϋποθέσεις χορήγησης ή ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη από τον Φορέα για την περίοδο 1/3/2019 έως 29/2/2020.