00:09, Τρίτη
04 Οκτωβρίου 2022

Κάτω του στόχου τα έσοδα τον Δεκέμβριο

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,237 δισ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το 2018. Ήταν σαφώς υψηλότερο σε σχέση με το 2017 (1,94 δισ. ευρώ), αλλά κατώτερο του επίσημου στόχου για 3,064 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,316 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1, 911 δισ. ευρώ στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019. Το 2017 το έλλειμμα ήταν 4, 268 δισ. ευρώ.

Για τον Δεκέμβριο ειδικότερα το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ήταν 6,210 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 2,243 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,422 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 922 δισ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Δεκέμβριο 2018, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 20 εκατ. ευρώ,

β) ΦΠΑ λοιπών κατά 47 εκατ. ευρώ,

γ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 13 εκατ. ευρώ,

δ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 11 εκατ. ευρώ,

ε) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 18 εκατ. ευρώ,

στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 14 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Δεκέμβριο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 40 εκατ. ευρώ,

β) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 72 εκατ. ευρώ,

γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 19 εκατ. ευρώ,

δ) Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 18 εκατ. ευρώ,

στ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 126 εκατ. ευρώ,

ζ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 95 εκατ. ευρώ,

η) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 16 εκατ. ευρώ,

θ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 1.131 εκατ. ευρώ.

Η απόκλιση από το στόχο στο Δεκέμβριο 2018, η οποία επηρεάζει και τα σωρευτικά μεγέθη,οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ποσό ύψους 1,115 δισ. ευρώ που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την περίοδο 2026-2046 και το οποίο θα εισπραχθεί τον Ιανουάριο 2019 αντί του Δεκεμβρίου που είχε προϋπολογισθεί. Το γεγονός αυτό δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση στο τρέχον έτος καθόσον αφορά έσοδα σε μεταγενέστερα έτη.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 788 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.321 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Δεκεμβρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 499 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 486 εκατ. ευρώ από το μηνιαίο στόχο (985 εκατ. ευρώ). Επιπρόσθετο ποσό ύψους 307,9 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων, όπως προαναφέρεται, και περιλαμβάνεται στον πίνακα 1Β.