, Τετάρτη
30 Νοεμβρίου 2022

Στον “αέρα” ο διαγωνισμός για την πώληση του 5% του ΟΤΕ από το ΤΑΙΠΕΔ

Στον «αέρα» βρίσκεται ο διαγωνισμός για την πώληση του 5% του ΟΤΕ από το ΤΑΙΠΕΔ, μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με την απόφαση της διυπουργικής επιτροπής αποκρατικοποιήσεων πρόκειται για 24.507.520 μετοχές.

Σήμερα το ελληνικό δημόσιο ελέγχει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών του ΟΤΕ. Μετά την πώληση του 5% των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ, η τροποποιημένη συμφωνία μετόχων θα συνεχίσει να ισχύει, καθώς το ελληνικό δημόσιο θα ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου για το εναπομείναν 5% των μετοχών (1% ως άμεσος κύριος και 4% μέσω του ΙΚΑ).

“Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), καλεί τους Ενδιαφερόμενους Επενδυτές να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για την αγορά 24,507,520 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού», αναφέρεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ. Περισσότερα (εδώ).