05:27, Δευτέρα
23 Μαΐου 2022

Χαμηλή πτήση στις τιμές για επενδύσεις ΑΠΕ

Χαμηλή πτήση στις τιμές για εγκαταστάσεις ΑΠΕ έφερε ο μειοδοτικός διαγωνισμός για νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα που πραγματοποίησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) παραμένει υψηλό με αποτέλεσμα η μεσοσταθμική τιμή των επιλεγέντων έργων να διαμορφωθεί σε 57,03 ευρώ/MWh. Οι τιμές αναφοράς κυμάνθηκαν από 53 ευρώ/MWh έως 64,72 ευρώ/MWh.
Η ηλεκτρονική δημοπρασία μεταξύ των αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων για δημοπρατούμενη ισχύ 455,56 MW και τιμή εκκίνησης τα 64,72 ευρώ/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 8 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 56 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα
Με βάση τους κανόνες της προκήρυξης, αναφέρει η ΡΑΕ, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 437,78 MW, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 17,78 MW.
Στον πρώτο αυτό κοινό διαγωνισμό συμμετέχουν αιολικά πάνω από 50 MW, φωτοβολταϊκά πάνω από 20 MW και έργα με κοινό σημείο σύνδεσης.
Νέοι διαγωνισμοί
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσίευσε την υπουργική απόφαση με την οποία ρυθμίζει το πλήθος, την ισχύ και τις τιμές των διαγωνισμών ΑΠΕ για φέτος και το 2020.
Η απόφαση προβλέπει για φέτος ένα διαγωνισμό αιολικών με προσφερόμενη ισχύ 400 MW, καθώς και ένα διαγωνισμό φωτοβολταϊκών με 430 ΜW. Οι διαγωνισμοί εκτιμάται ότι θα γίνουν τον Ιούνιο.
Για το 2020 προβλέπεται η διεξαγωγή ενός κοινού διαγωνισμού με ισχύ 500 MW, καθώς Επίσης ενός διαγωνισμού αιολικών με 300 MW, ενός διαγωνισμού φωτοβολταϊκών με 300 MW και ενός διαγωνισμού για μικρές ανεμογεννήτριες με ισχύ 20 MW.