Κοινωνικό μέρισμα: Ανακοινώθηκε η πληρωμή

Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα koinonikomerisma.gr η νέα πληρωμή του Κοινωνικού Μερίσματος και η πίστωση των Εγκεκριμένων Αιτήσεων της τελευταίας φάσης (17-21 Ιανουαρίου).

Ειδικότερα, η πίστωση των Εγκεκριμένων Αιτήσεων της τελευταίας φάσης (17-21 Ιανουαρίου) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019.