, Κυριακή
29 Ιανουαρίου 2023

Άδειες, φόροι και λοιπές εκπλήξεις: Τι πρέπει να προσέχουν οι επιχειρηματίες που μετοικίζουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Αφού οι συνήθεις δικαιοδοσίες για τις ρωσικές εταιρείες εντάχθηκαν στις κυρώσεις, πολλοί επιχειρηματίες και πλούσιοι πολίτες άρχισαν να θεωρούν τα ΗΑΕ ως προορισμό προτεραιότητας για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και εισροή επενδύσεων.

Τα δυνατά σημεία των Εμιράτων είναι ευρέως γνωστά, ωστόσο υπάρχουν και ορισμένες ιδιαιτερότητες που πρέπει να γνωρίζει κανείς πριν ξεκινήσει μια επιχείρηση σε αυτή τη χώρα. Στο πλαίσιο μιας μακράς λίστας «μη φιλικών» χωρών, τα ΗΑΕ, που απέφυγαν την επιβολή κυρώσεων, φαίνονται εξαιρετική επιλογή για τη μετεγκατάσταση μίας εταιρείας, καθώς παρουσιάζεται μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα.

Το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι βρίσκονται μεταξύ των 35 κορυφαίων παγκόσμιων χρηματοοικονομικών κέντρων (17η και 32η στην κατάταξη του Ομίλου Z/Yen) και αποτελούν τους μεγαλύτερους διεθνείς κόμβους διακίνησης εμπορευμάτων. Δύο Ζώνες Ελεύθερων Συναλλαγών (ΖΕΣ) -DIFC στο Ντουμπάι και ADGM στο Άμπου Ντάμπι – έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις αρχές του αγγλικού δικαίου σε δικαστικές διαφορές, καθώς και να χρησιμοποιήσουν προηγούμενες αποφάσεις των δικαστηρίων του συστήματος κοινού δικαίου. Οι πιθανοί επενδυτές προσελκύονται από το αφορολόγητο ίματζ της χώρας, καθώς και από την έλλειψη συναλλαγματικών ελέγχων και το νομιμοποιημένο καθεστώς πληρωμών σε κρυπτονομίσματα. Ανάλογα με τους επιχειρηματικούς στόχους, στα Εμιράτα μπορεί να ανοίξει ένας από τους τρεις τύπους εταιρειών. Η πρώτη είναι μια κλασική τοπική εταιρεία (mainland), η οποία μπορεί να εμπλακεί σε δημόσιες συμβάσεις, να προσελκύσει επενδύσεις και να δραστηριοποιηθεί σε όλα τα Εμιράτα χωρίς περιορισμούς. Η δεύτερη είναι η εταιρεία σε ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (δραστηριοποιείται μόνο σε ΖΕΣ). Η τρίτη είναι μια υπεράκτια εταιρεία (οφσόρ), η οποία έχει το δικαίωμα να δραστηριοποιείται μόνο εκτός της χώρας χωρίς τη δυνατότητα χρήσης των φορολογικών συμβάσεων των ΗΑΕ.

Φόροι όμως υπάρχουν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραδοσιακά θεωρούνται ως αφορολόγητη δικαιοδοσία, καθώς το εισόδημα φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας δεν φορολογείται και η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις εξακολουθεί να απουσιάζει ή να είναι ελάχιστη. Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου στα ΗΑΕ για πληρωμές σε ξένα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, ανεξάρτητα από το είδος του εισοδήματος, ενώ τα Εμιράτα έχουν ένα αρκετά ευρύ δίκτυο φορολογικών συμφωνιών με άλλες χώρες (περισσότερες από 100). Ωστόσο, η εικόνα του αφορολόγητου δεν είναι απόλυτα αληθινή. Οι εταιρείες πρέπει να πληρώνουν ετήσια άδεια λειτουργίας, η οποία μπορεί να θεωρηθεί κρυφός φόρος. Η πώληση αγαθών, έργων και υπηρεσιών υπόκειται γενικά σε ΦΠΑ με συντελεστή 5%. Επιπλέον, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, από την 1η Ιουλίου 2023, σχεδιάζεται η εισαγωγή εταιρικού φόρου (9%), πληρωτές του οποίου θα είναι τοπικές εταιρείες, καθώς και κάτοικοι ZΕΣ που λαμβάνουν εισόδημα από συναλλαγές με νομικές οντότητες στην κύρια επικράτεια της χώρας. Ήδη σήμερα, ο εταιρικός φόρος στα ΗΑΕ καταβάλλεται από δύο κατηγορίες προσώπων: εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου και πετροχημικών, καθώς και υποκαταστήματα ξένων τραπεζών. Επιπλέον, τα ΗΑΕ επιβάλλουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε ορισμένες κατηγορίες αγαθών (καπνός, ηλεκτρονικά τσιγάρα – 100%, ανθρακούχα ποτά – 50%), φόρο μεταβίβασης ακινήτων (εξαρτάται από το εμιράτο, για παράδειγμα, στο Ντουμπάι είναι 4%) και τελωνειακούς δασμούς (5%).

Απαιτήσεις προς την επιχείρηση

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όλα τα είδη δραστηριοτήτων στα ΗΑΕ είναι αδειοδοτημένα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγγραφής της εταιρείας (ηπειρωτική χώρα ή ZEΣ). Εξαίρεση αποτελούν οι υπεράκτιες εταιρείες. Τυπικά η άδεια διαρκεί ένα έτος. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να θυμάται κάθε επιχειρηματίας ότι για την ανανέωση της άδειας είναι απαραίτητο να επιβεβαιώνεται κάθε φορά η συμμόρφωση με τις καθιερωμένες απαιτήσεις: στο μέγεθος του εγκεκριμένου κεφαλαίου, το επίπεδο οικονομικής παρουσίας στη χώρα και την υλοποίηση του δηλωθέντος τύπου δραστηριότητας. Επιπλέον, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ένα κράτος στο οποίο ισχύει ο νόμος της Σαρίας, ο οποίος αντικατοπτρίζεται σε διάφορους τομείς ρυθμιστικής διακυβέρνησης – από την κληρονομιά έως τα ζητήματα χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιορισμοί στην απόκτηση εσόδων από τόκους από δάνεια. Το γεγονός αυτό επηρεάζει την επιλογή του μηχανισμού ενδοομιλικής χρηματοδότησης με τη συμμετοχή εταιρειών στα ΗΑΕ. Αντί για έντοκα δάνεια, επιτρέπονται τα άτοκα δάνεια ή επενδύσεις σε μετοχές. Στην πράξη, οι τόκοι δανείων μπορούν να ενσωματωθούν σε άλλες συμβάσεις μεταξύ εταιρειών, όπως π.χ. οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Τέλος, το 2020, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δημιούργησαν ένα μητρώο δικαιούχων, στο οποίο οι τοπικές εταιρείες που διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες υποχρεούνται να εισάγουν πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς ιδιοκτήτες τους. Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για τους κατοίκους των ζωνών ADGM και DIFC, καθώς και για εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο δημόσιο. Η εστίαση στη διαφάνεια ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι τα ΗΑΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος σε διεθνείς συμφωνίες και πρωτοβουλίες στον τομέα της φορολογίας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου BEPS και του συστήματος ανταλλαγής φορολογικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες σημαντικές για τη χώρα (π.χ. δημιουργία εταιρειών στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας) απαιτείται να έχουν πραγματική οικονομική παρουσία στη χώρα. Επιπλέον, στα ΗΑΕ, τέτοιες απαιτήσεις ισχύουν για όλες τις εταιρείες και όχι μόνο για εκείνες που είναι εγγεγραμμένες σε υπεράκτιες ζώνες. Η εταιρεία πρέπει να ασκεί δραστηριότητες που αποσκοπούν στη δημιουργία εσόδων και σύμφωνα με την άδεια, να διοικείται από τα Εμιράτα, να διαθέτει επαρκή αριθμό εργαζομένων και περιουσιακά στοιχεία για την άσκηση δραστηριοτήτων και να φέρει τα αντίστοιχα λειτουργικά έξοδα. Σε γενικές γραμμές, οι απαιτήσεις σε αυτόν τον τομέα δεν μπορούν να ονομαστούν σαφώς διατυπωμένες, ωστόσο, οι αρχές των ΗΑΕ παρακολουθούν την τήρηση τους και ενδέχεται να επισκεφθούν τη διεύθυνση εγγραφής της εταιρείας για να ελέγξουν εάν υπάρχει για παράδειγμα πινακίδα στην πόρτα ή ένα εξοπλισμένο γραφείο με υπαλλήλους. Επομένως, με όλα τα πλεονεκτήματα των ΗΑΕ, σε περίπτωση επιλογής αυτής της χώρας για μετεγκατάσταση επιχείρησης, είναι σημαντικό να αποφευχθούν κοινά λάθη και να προσεγγισθεί ο προγραμματισμός των ενεργειών όσο το δυνατόν πιο σχολαστικά.