, Δευτέρα
30 Ιανουαρίου 2023

ΔΕΗ: Ισορροπία μεταξύ μετόχων και πελατών

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου της ΔΕΗ κινήθηκαν στο μοτίβο της ενεργειακής κρίσης με αναζήτηση των κρίσιμων ισορροπιών ανάμεσα στον στόχο ενίσχυσης του ισολογισμού αλλά και την ανάγκη για τη στήριξη των καταναλωτών και της κοινωνίας λόγω των συνεπειών που προκαλεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Του ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου της ΔΕΗ κινήθηκαν στο μοτίβο της ενεργειακής κρίσης με
αναζήτηση των κρίσιμων ισορροπιών ανάμεσα στον στόχο ενίσχυσης του ισολογισμού αλλά και την ανάγκη για τη στήριξη των καταναλωτών και της κοινωνίας λόγω των συνεπειών που προκαλεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η επιχείρηση παρουσίασε σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών, ενώ, σύμφωνα με τον επικεφαλής Γιώργο Στάσση, το 2023 θα είναι έτος επιστροφής στην κερδοφορία και διανομής μερίσματος στους μετόχους. Η ΔΕΗ κατέγραψε στο εννεάμηνο ζημίες μετά φόρων, ύψους 169,8 εκατ. ευρώ, με μη επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη 644,2 εκατ. ευρώ, τα οποία ήταν αυξημένα κατά 2,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο τζίρος της επιχείρησης εκτοξεύτηκε στα 8,563 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 131% σε σχέση με 3,698 δισ. ευρώ του αντί-
στοιχου περσινού διαστήματος!

Ταυτόχρονα, λόγω της ενεργειακής κρίσης οι λειτουργικές δαπάνες «απογειώθηκαν» στα 7,918 δισ. ευρώ έναντι 3,071 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα και φανερώνουν τις επιπτώσεις από την
έκρηξη των τιμών και του κόστους. Η επιχείρηση έδωσε εφάπαξ εκπτώσεις στους πελάτες της κατά το γ’ τρίμηνο, οι οποίες ανήλθαν σε 276 εκατ. ευρώ και ήταν 21 φορές μεγαλύτερες σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (είχαν διαμορφωθεί μόλις στα 12,2 εκατ. ευρώ)! Το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό της έντασης της ενεργειακής κρίσης, η οποία αποτυπώνεται με τον πλέον ξεκάθαρο
τρόπο στη στήριξη που παρείχε η επιχείρηση στους πελάτες της.

Τα δυνατά «χαρτιά»

Η ακτινογραφία των μεγεθών της ΔΕΗ στο εννεάμηνο δείχνει ότι «τρέχουν» με ταχείς ρυθμούς οι επενδύσεις και το στρατηγικό σχέδιο της διοίκησης. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής Γιώργος Στάσσης, παρά τις προκλήσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία, εντούτοις η ΔΕΗ καταγράφει ισχυρή πρόοδο και στους τρεις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της.

Μεταξύ των σημαντικών εξελίξεων στο εννεάμηνο κατατάσσεται η έναρξη κατασκευής του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 94 μεγαβάτ στην Πτολεμαΐδα, ενώ βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι
διαδικασίες για την επιλογή αναδόχου για το πρώτο cluster φωτοβολταϊκών πάρκων στο Αμύνταιο συνολικής ισχύος 210MW με αναμενόμενη έναρξη κατασκευής στο επόμενο δίμηνο.

Παράλληλα, σημειώθηκε περαιτέρω «ωρίμανση» του χαρτοφυλακίου των έργων της επιχείρησης με την εξασφάλιση δεσμευτικών όρων σύνδεσης για άλλα 88 μεγαβάτ και την υποβολή αιτήσεων για
εξασφάλιση περιβαλλοντικών αδειών για άλλα 252 μεγαβάτ.

Πτολεμαΐδα 5

Εκτός των προαναφερόμενων, αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα προφόρων του εννεάμηνου περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση, ύψους 145 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αντιστροφής μέρους της αποεπένδυσης στη νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω της ενεργειακής κρίσης και συνακόλουθα των υψηλών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, η λιγνιτική παραγωγή δεν είναι πλέον ζημιογόνος.

Η διοίκηση της ΔΕΗ συνέχισε με ταχείς ρυθμούς την ψηφιοποίηση και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας σε όλες τις δραστηριότητες, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές της Διανομής και της Εμπορίας. Έτσι, αυξάνεται συνεχώς ο ρυθμός σύνδεσης των νέων μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο δίκτυο διανομής. Επιπλέον, ο μετασχηματισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων προχωρά με γρήγορους ρυθμούς παρά την ενεργειακή κρίση, στηριζόμενος στην επέκταση του χαρτοφυλακίου των προτεινόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας.

Εξαγορές

Στο μέτωπο των εξαγορών σημειώνεται ότι η ΔΕΗ προχώρησε σε συμφωνία με τη Volterra για την απόκτηση χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ ισχύος 112 μεγαβάτ, ενώ η ισχυροποίηση και το growth της επιχείρησης φτάνουν στο σημείο του σχεδιασμού επιθετικών εξαγωγών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με έμφαση στις αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL