, Σάββατο
26 Νοεμβρίου 2022

Εφορία: Μπαράζ αυτόματων κατασχέσεων μέσω Eispraxis

Από τα μέσα Οκτωβρίου 1.100 υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα ξεκινήσουν το κυνήγι της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών με το Eispraxis, ένα από τα «υπερόπλα» της ελεγκτικής υπηρεσίας. Η αυτοματοποιημένη ενεργοποίηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίου σε όλες τις τράπεζες για τη δέσμευση και την κατάσχεση ποσού οφειλής του Eispraxis βάζει στο στόχαστρο τα 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες, τα χρέη των οποίων ξεπερνούν τα 112 δισ. ευρώ.

Της ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΤΖΟΥ

Το ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ανακοινωθεί από τον χειμώνα του 2021 ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά ήδη από τον Σεπτέμβριο σε ορισμένες περιοχές και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να καταστεί πλήρως λειτουργικό μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των ελεγκτών και βοηθών ελεγκτών από την ΑΑΔΕ.

Πώς λειτουργεί

Το νέο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis θα ελέγχει το οικονομικό προφίλ κάθε οφειλέτη και θα επιτρέπει την αυτόματη είσπραξη των χρεών και την άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία για κάθε οφειλέτη από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis, καθώς και από τρίτους (κτηματολόγιο, ΓΕΜΗ), ακόμη όμως και από τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ.

Σημειώνεται πως για κάθε οφειλή θα υπάρχει ξεχωριστός ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και παράλληλα θα εποπτεύονται όλοι όσοι εμπλέκονται σε κάθε υπόθεση οφειλής, όπως συνυπόχρεοι, εγγυητές και νόμιμοι εκπρόσωποι.

Ο οφειλέτης θα ειδοποιείται με ηλεκτρονικά μηνύματα για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας αυτοματοποιημένα κάθε φορά που λήγει κάποια προθεσμία πληρωμής φόρου και εάν δεν υπάρξει κάποια κίνηση από τον υπόχρεο μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τότε το σύστημα θα ενεργοποιεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίου σε όλες τις τράπεζες για τη δέσμευση και την κατάσχεση του ποσού της οφειλής από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη, ώστε το Δημόσιο να μη χάνει καθόλου χρόνο στη διεκδίκηση των οφειλών.

Ποια εργαλεία ενεργοποιούνται

Με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ήδη διαθέσιμες στην ΑΑΔΕ οι εξής διαδικτυακές υπηρεσίες, που επιτρέπουν τον εντοπισμό αναγκαίων στοιχείων οικογενειακής κατάστασης και εργασιακής κατάστασης, δεδομένων για το προφίλ επιχειρήσεων και των διοικητικών τους συμβουλίων:

  • «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών».
  • «Λήψη ληξιαρχικών πράξεων» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών».
  • «Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης» του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που διαχειρίζεται το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • «Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση» από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ που διαχειρίζεται το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τη μέθοδο αναζήτησης βάσει ΑΦΜ του εργαζομένου.
  • «Βασικές πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» από το πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ.
  • «Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης» από το πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ με τη μέθοδο «Μέλη του ΔΣ ενός Νομικού Προσώπου».
  • Αναζήτηση στοιχείων σύστασης εταιρειών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL